Ministerul Finanțelor va aloca din fondul de rezervă al Guvernului, suma echivalentă în lei a 1 254 871,22 dolari SUA pentru executarea integrală a hotărârii arbitrale din 28 iunie 2018 a Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii (ICSID) în cauza Mr. Zbigniew Piotr Grot împotriva Republicii Moldova.

Amintim că, istoria cu Zbigniews a început în 2010, când compania sa ÎCS „Laguardia” SRL a încheiat mai multe contracte de arendă a terenurilor agricole pe o perioadă de trei ani cu proprietarii de terenuri din comunele Vărvăreuca, Roșietici și Coșernița raionul Florești. Însă, autoritățile locale nu au înregistrat contrarele date, astfel primarii comunelor Coşerniţa şi Vărvăreuca au emis două dispoziţii prin care au revocat înregistrarea contractelor depuse de Laguardia SRL şi au înregistrat altele cu compania SC Bio-Alianta SRL.

Potrivit notei informative a proiectului, suma de 1,2 milioane de dolari reprezintă 70% din totalul de 1 792 673,17 dolari SUA, stabilit în hotărârea arbitrală din 28 iunie 2018 de Centrul Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investiţii. Prima tranșă de 30% din sumă a fost alocată la 8 noiembrie 2018, și a fost de a 537 801,95 dolari SUA.