Șeful statului a anunțat de câteva ori că posibil va candida la următoarele alegeri parlamentare pe listele partidului socialist, afirmând că legislația îi permite. Comisia Electorală Centrală a anunțat că se va expune privind existența sau lipsa unor interdicții pentru candidarea președintelui Republicii Moldova la alegerile parlamentare din 24 februarie 2019, doar în ședință publică, prin votul membrilor CEC.

Într-un comunicat de presă al instituției, se precizează că la moment CEC nu a examinat subiectul înregistrării candidaților pentru acest scrutin atrăgând atenția că perioada de desemnare și înregistrare a candidaților pentru alegerile parlamentare va începe pe 26 decembrie 2018.

CEC informează că potrivit alin. (2) art. 13 din Codul Electoral, nu pot fi aleşi în funcții elective: persoanele care nu dețin cetățenia Republicii Moldova și nu au împlinit, inclusiv în ziua alegerilor, vârsta de 18 ani; persoanele lipsite de dreptul de vot prin hotărârea definitivă a instanței de judecată; militarii cu serviciul în termen; persoanele care sunt condamnate la închisoare (privațiune de libertate) prin hotărâre judecătorească definitivă; persoanele private de dreptul de a ocupa funcţii de răspundere prin hotărâre judecătorească definitivă.

Totodată, potrivit alin. (3) art. 13 din Codul Electoral, cetăţenii Republicii Moldova care, în virtutea funcţiei pe care o deţin, nu au dreptul să fie membri ai partidelor sau ai altor organizaţii social-politice, precum şi persoanele cu înaltă funcţie de răspundere al căror mod de numire sau de alegere este reglementat de Constituţia Republicii Moldova şi/sau de legile organice, POT CANDIDA, însă din momentul înregistrării lor în calitate de concurenţi electorali, aceștia îşi SUSPENDĂ activitatea în funcţia pe care o deţin. Persoanele care cad sub incidenţa acestor prevederi sunt:

a) viceprim-miniştrii, miniştrii şi membrii din oficiu ai Guvernului;
b) conducătorii autorităţilor publice centrale;
c) preşedinţii şi vicepreşedinţii raioanelor;
d) primarii şi viceprimarii;
e) pretorii şi vicepretorii.