Comisia Electorală Centrală a aprobat Programul calendaristic pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfăşurare a referendumului republican consultativ din data de 24 februarie 2019. Acesta reprezintă un document structurat și include acțiunile ce urmează a fi întreprinse în vederea pregătirilor pentru organizarea plebiscitului, dar și termenele de realizare ale acestora, reieșind din competențele principalilor subiecți implicați în procesul electoral.

Tot astăzi, CEC a modificat Instrucțiunea privind modul de participare a partidelor politice și altor organizații social-politice la campania electorală pentru referendumul republican, aprobată anterior.

Menționăm că depunerea documentelor pentru înregistrarea participanților la referendum va începe la 26 decembrie 2018, iar campania electorală – după înregistrarea acestora de către Comisie.

Prin hotărârea nr.332 din 30 noiembrie 2018, Parlamentul a decis stabilirea, pentru data de 24 februarie 2019, în aceeași zi cu data desfășurării alegerilor Parlamentului, desfășurarea referendumului republican consultativ.