Miercuri, 19 decembrie, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 27 subiecte incluse pe ordinea de zi. Lista acestora o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova
3. Cu privire la instituirea resursei informaționale în domeniul comerțului
4.Cu privire la exproprierea pentru cauză de utilitate publică a bunurilor imobile (terenurilor) și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile (terenurilor) situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău
5. Cu privire la transmiterea unui teren
6. Pentru aprobarea componenței nominale a Comitetului de supraveghere a auditului
7. Privind aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului şi abrogarea unei hotărîri de Guvern
8. Cu privire la reorganizarea ziarului „Capital Market” ÎS
9. Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la susținerea elevilor dotați, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.17/2016
10. Pentru modificarea anexelor nr. 2 şi nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 691/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării
11. Cu privire la înființarea în municipiul Chișinău a compoziției sculpturale „Piatra Păcii”
12. Cu privire la aprobarea regulamentelor sanitare privind aromele şi anumite ingrediente alimentare cu proprietăţi aromatizante destinate utilizării în şi pe produsele alimentare și privind aromele de fum utilizate sau destinate utilizării în sau pe produsele alimentare
13. Pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea/ suspendarea statutului de persoană asigurată în sistemul asigurării obligatorii de asistenţă medicală
14. Privind organizarea și funcționarea Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală
15. Pentru aprobarea semnării Acordului de colaborare statistică între Biroul Naţional de Statistică al Republicii Moldova şi Institutul Naţional de Statistică al Republicii Bulgaria
16. Cu privire la organizarea și funcționarea Instituției publice „Unitatea de implementare a proiectelor în domeniul mediului”
17. Cu privire la aprobarea Programului „Managementul datoriei de stat pe termen mediu (2019-2021)”
18. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 289/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind evidența şi calcularea uzurii mijloacelor fixe în scopuri fiscale
19. Pentru modificarea anexei la Hotărîrea Guvernului nr. 457/2018 cu privire la achitarea din bugetul de stat pe anul 2018 a cotelor de membru şi a datoriilor Republicii Moldova faţă de organismele internaţionale şi regionale
20. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
21. Privind modificarea punctului 4 din Hotărîrea Guvernului nr. 1141/2018 pentru iniţierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr.3 la Contractul de finanţare dintre Republica Moldova şi Banca Europeană de Investiţii „Transportul energiei electrice de către «Moldelectrica»”, semnat la 26 iunie 2012
22. Cu privire la aprobarea simbolurilor corporative ale Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
23. Privind iniţierea negocierilor și aprobarea semnării Acordului de asistență financiară dintre Guvernul Republicii Moldova și Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Bulgaria
24. Pentru modificarea punctului 3 din Hotărîrea Guvernului nr. 20/2009 cu privire la eliberarea unor bunuri materiale din rezervele materiale de stat
25. Pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărîrea Guvernului nr. 1020/2011 cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare
26. Cu privire la repartizarea mijloacelor financiare
27. Cu privire la aprobarea proiectului-pilot de organizare a alimentației copiilor și elevilor din instituțiile de învățămînt general