Președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon, nu poartă răspundere pentru capacitatea de apărare a statului. Acestea sunt concluziile Curții Constituționale cu referire la o sesizare a șefului statului privind interpretarea unor articole din Constituție și controlul constituționalității unei hotărârii a Parlamentului. Mai exact Dodon a solicitat Curții să efectueze controlul constituționalității procedurii de adoptare a Strategiei naționale de apărare și a Planului de acțiuni privind implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022.

Igor Dodon a cerut Curții Constituționale să explice următoarele aspecte:

– Este competent Parlamentul să adopte documente de politici privind apărarea națională în lipsa acordului comandantului Suprem al Forțelor Armate și/sau al Guvernului?

– Poartă răspundere personală Președintele Republicii Moldova pentru capacitatea de apărare a statului?

– Este competent Președintele Republicii Moldova, având în vedere atribuțiile sale în domeniul apărării, să aprobe alte măsuri privind securitatea și apărarea națională, care nu au fost incluse și/sau nu au fost aprobate de către Parlament?

CC a recunoscut constituțională procedura de adoptare a Hotărârii Parlamentului nr. 134 din 19 iulie 2018 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de Apărare și a Planului de acțiuni pentru implementarea Strategiei naționale de apărare pentru anii 2018-2022.

A decis că în materie de apărare națională, Parlamentul dispune de o competență legislativă exclusivă. Parlamentul adoptă documente de politici în materie de apărare națională în limitele stabilite de Constituție și de legile în materie. Adoptarea strategiei naționale de apărare se înscrie în sfera de competență a Parlamentului.

Curtea a precizat că articolul 87 din Constituție nu prevede o răspundere a Președintelui Republicii Moldova pentru capacitatea de apărare a statului. Aceasta nu exclude posibilitatea adoptării unei legi, în spiritul Constituției, prin care Președintelui Republicii Moldova i-ar reveni o asemenea răspundere. Președintele Republicii Moldova este competent să întreprindă în materie de securitate și de apărare națională doar măsurile care sunt prevăzute și îi sunt permise potrivit legii.

Această hotărâre este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.