Alegerile parlamentare din 24 februarie 2019 vor fi monitorizate de o misiune internațională de observatori a ENEMO - Rețeaua europeană a organizațiilor de monitorizare a alegerilor. Scopul acesteia este de a contribui la integritatea și transparența viitoarelor alegeri.

ENEMO va monitoriza, evalua și raporta principalele constatări legate de observarea mediului politic și electoral general, comportamentul organelor de organizare a alegerilor și a mass-mediei, campania electorală, egalitatea de gen, respectarea drepturilor de a alege și de a susține alegerile, procesele de votare și numărare, alegerile privind litigiile electorale și alte aspecte cruciale ale procesului, în conformitate cu metodologia dezvoltată anterior și recunoscută pe plan internațional. Evaluarea se va baza pe standardele internaționale privind alegerile democratice și cadrul juridic moldovenesc.

Misiunea va prezenta publicului rapoarte interimare și preliminare cu privire la constatările principale ale observării alegerilor, în timp ce raportul final, cu recomandări politice concrete pentru eventuale îmbunătățiri în domeniul alegerilor și al politicilor conexe, va fi emis și prezentat imediat după alegeri.

Aceasta este cea de-a doua misiune de observare a ENEMO în Republica Moldova.