Miercuri, 26 decembrie, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 27 subiecte incluse pe ordinea de zi. Lista acestora o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la modificarea anexelor nr. 1 și nr. 2 la Hotărîrea Guvernului nr. 919/2008 cu privire la organizarea şi desfăşurarea concursurilor comerciale şi investiţionale de privatizare a proprietăţii publice
3. Cu privire la măsurile de pregătire a protecţiei civile a Republicii Moldova pentru anul 2019
4. Pentru aprobarea Protocolului dintre Ministerul Afacerilor Interne al Republicii Moldova, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, şi Ministerul Afacerilor Interne din România, prin Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră, privind constituirea şi activităţile echipelor mixte de patrulare la frontiera de stat comună, semnat la 22 noiembrie 2018
5. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de evidenţă, evaluare şi vînzare a bunurilor confiscate, fără stăpîn, sechestrate ușor alterabile sau cu termen de păstrare limitat, a corpurilor delicte, a bunurilor trecute în posesia statului cu drept de succesiune şi a comorilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 972/2001, și abrogarea unei hotărîri de Guvern
6. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind mecanismul de aplicare a prevederilor tratatelor internaționale ale Republicii Moldova în domeniul asistenţei administrative reciproce în materie fiscală
7. Pentru aprobarea procedurilor privind accesul la măsurile de ocupare a forței de muncă
8. Cu privire la instituirea și funcționarea Sistemului național de monitorizare și raportare a emisiilor de gaze cu efect de seră și altor informații relevante pentru schimbările climatice
9. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la tipurile, cuantumurile și condițiile specifice de acordare a indemnizațiilor pentru creșterea și îngrijirea copiilor plasați în serviciile de tutelă/curatelă, asistență parentală profesionistă și casă de copii de tip familial, modificarea și abrogarea unor hotărîri ale Guvernului
10. Cu privire la autorizarea pescuitului în obiectivele acvatice piscicole naturale
11. Pentru aprobarea Metodologiei privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător în baza analizei riscurilor aferentă domeniilor de competența ale Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor
12.
Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 616/2016 pentru aprobarea Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă și a Regulamentului de calcul al taxelor la serviciile prestate în cadrul evaluării externe a calității programelor de studii și a instituțiilor de învăţămînt profesional tehnic, superior și de formare continuă.