Începând cu luna ianuarie curent, impozitul din transmiterea în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) a imobilului poate fi achitat prin intermediul Serviciului Guvernamental de Plăți Electronice – Mpay.

Pentru a achita acest tip de impozit în regim on-line, contribuabilul urmează:

1. Să acceseze serviciul https://mpay.gov.md/Services/Service/VEN01

2. Să introducă indentificatorul cererii și datele solicitate în formular

3. Să aleagă metoda de plată

4. Să achite impozitul propriu-zis.

Dacă contribuabilul deține semnătură electronică sau mobilă, contractul de dare în locațiune a bunurilor imobiliare poate fi înregistrat on-line prin accesarea SIA „e-Cerere” de pe portalul serviciilor fiscale wlectronice: www.servicii.fisc.md.

Fisc amintește că persoanele fizice, care oferă în posesie şi/sau în folosinţă (locaţiune, arendă, uzufruct) proprietate imobiliară, sunt obligate să înregistreze contractul de locațiune la Serviciul Fiscal de Stat și să achite impozit în mărime de 7% din valoarea contractului. Contractele de locațiune urmează a fi înregistrate în termen de trei zile de la data încheierii la subdiviziunea structurală a SFS, în raza căreia își au domiciliu de bază.

Persoanele fizice care nu își vor onora obligațiile corespunzătoare, riscă amenzi și sancțiuni.

Actualmente, prin intermediul serviciului MPay pot fi achitate taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, impozitul pe avere, impozitul pe bunurile imobiliare, formularele tipizate fiscale, taxa de eliberare a patentei de întreprinzător, impozitul pe venit, obligații fiscale (SCITL).