După ce Veaceslav Untila și-a prezentat demisia din funcția de Președinte al Curții de Conturi, fiind selectat în calitate de candidat la funcția de Director al Consiliului de Administrație al ANRE, comisia economie, buget şi finanţe anunţă concurs public pentru selectarea candidatului la funcţia dată.

Precizăm că în cazul absenței Președintelui Curții de Conturi, atribuțiile acestuia sunt exercitate de vicepreședintele Curții de Conturi. Vicepreședinte al Curții este Viorel Chetraru, fostul șef al Centrului Național Anticorupție (CNA), care a fost numit în funcție la 12 noiembrie cu votul a 55 de deputați.

Potrivit unui comunicat al Parlamentului la concurs pot participa persoanele care întrunesc următoarele condiții:

a) deţin cetăţenia Republicii Moldova;
b) au studii superioare universitare în domeniul economic, financiar sau juridic şi experienţă profesională în domeniile menționate de cel puţin 10 ani, dintre care 5 ani de experiență managerială;
c) cunosc limba română;
d) nu au atins vârsta de pensionare;
e) nu au antecedente penale și nu au interdicția de a ocupa funcții publice;
f) nu exercită activități ce ar putea genera conflicte de interese.

Dosarele de concurs vor conține următoarele acte:

a) cerere de participare la concurs;
b) dovada cetăţeniei Republicii Moldova și a vârstei (copia de pe buletinul de identitate);
c) curriculum vitae;
d) copiile de pe diplomele de studii şi de pe certificatele de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare şi, opţional, alte acte de studii;
e) dovada vechimii în muncă în domeniul relevant (copia de pe carnetul de muncă şi alte acte);
f) cazierul judiciar (sau declaraţia pe proprie răspundere);
g) scrisoare de motivaţie (cel mult două pagini), scrisă în limba română;
h) declaraţia pe proprie răspundere a lipsei sau existenţei conflictului de interese.

Dosarele vor fi depuse până pe data de 4 februarie 2019, de luni până vineri, între orele 08:00-17:00, la Comisia de profil, pe adresa: municipiul Chişinău, bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt, nr. 105, biroul 521 sau la adresa electronică ceb@parlament.md. Detalii la numărul de telefon: 0 22 82 05 22.

Candidații admiși la concurs vor fi audiați în cadrul unei ședințe a Comisiei economie, buget și finanțe.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!