Cămașa cu altiță ar putea fi înscrisă în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii. În acest sens, la 1 februarie, la Iaşi, a avut loc reuniunea comună a grupurilor naţionale de lucru din Republica Moldova şi România în vederea elaborării şi promovării dosarului transnaţional de candidatură „Arta cămășii cu altiță – element de identitate culturală în România și Republica Moldova”.

În cadrul întrunirii a fost elaborat un program amplu de acţiuni ce urmează a fi întreprinse de către grupurile de lucru în vederea elaborării dosarului comun; au fost distribuite responsabilităţile fiecărei instituţii participante; a fost stabilit un calendar al activităţilor de promovare etc.

Menţionăm că, o colaborare la nivel oficial în vederea promovării în comun, la nivel UNESCO, a cămăşii cu altiţă, ca piesă reprezentativă a portului tradiţional românesc, purtătoare de valoare universală, a fost inițiată în 2016, iar în noiembrie 2018, la București, a fost semnat un Protocol de cooperarea între Ministerul Educației, Culturii și Cercetării din Republica Moldova și Ministerul Culturii și Identității Naționale din România. Documentul prevede intensificarea colaborării în domeniul culturii, inclusiv și cooperarea părților în pregătirea dosarelor de nominalizare a elementelor comune de patrimoniu pentru înscrierea în listele Convenţiei UNESCO.

Republica Moldova şi România au promovat deja trei dosare transnaţionale în Lista Reprezentativă UNESCO a Patrimoniului Cultural Imaterial al Umanităţii: „Colindatul în ceată bărbătească” (2013), „Tehnici tradiţionale de realizare a scoarţei” (2016), „Practicile culturale asociate zilei de 1 Martie” (2017).