Comisia Electorală Centrală a aprobat modelul și textul buletinului de vot pentru alegerile parlamentare în circumscripția națională din 24 februarie 2019. Astfel, potrivit deciziei, în partea de sus buletinul de vot va conține inscripția „BULETIN DE VOT”, sub aceasta se va scrie tipul scrutinului „pentru alegerea Parlamentului Republicii Moldova” și data desfășurării acestuia „24 februarie 2019”. Distanța dintre cele 3 inscripții este de 3 mm.

La o distanță de 10 mm mai jos de data alegerilor se aplică două numere: în partea stângă – numărul de ordine al circumscripției electorale uninominale, iar în partea dreaptă – numărul de ordine al secției de votare. Distanța dintre inscripțiile „Nr. circumscripției electorale” / „Nr. secției de votare” și primul patrulater imprimat este de 10 mm.

Buletinul de vot va conține 15 patrulatere, fiecare avînd dimensiunile de 110 mm x 20 mm. Distanța dintre patrulatere este de 2,5 mm unul față de altul. Lungimea buletinului de vot este de 385 mm, iar lățimea este de 140 mm.

În partea stângă a fiecărui patrulater se imprimă simbolul concurentului electoral cu dimensiunile de 15 mm x 15 mm, în centrul patrulaterului se înscrie numele și prenumele candidatului, denumirea partidului, mișcării social-politice, blocului electoral. În partea dreaptă, la aceeași distanță de latura de sus și cea de jos – un cerc cu diametrul de 15 mm în care alegătorul va aplica ștampila cu inscripția „Votat”. Buletinul de vot se va tipări pe hârtie opacă (mată) de culoare gri afumat.