Luni, 11 februarie, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 42 subiecte incluse pe ordinea de zi. Lista acestora o găsiți mai jos:

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
3. Pentru aprobarea regulamentelor sanitare privind exploatarea și comercializarea apelor minerale naturale
4. Cu privire la aprobarea listei serviciilor, tarifelor și metodologiei de calculare a acestora pentru serviciile prestate în domeniul metalelor prețioase și pietrelor prețioase
5. Cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Amendamentului nr.1 la Acordul de finanțare pentru Programul transnațional Dunărea 2014–2020 dintre Guvernul Republicii Moldova, Uniunea Europeană şi Ministerul Economiei Naționale al Ungariei, semnat la Chișinău la 15 decembrie 2016
6. Cu privire la inițierea negocierilor şi aprobarea semnării Memorandumului de înțelegere dintre Cancelaria de Stat a Republicii Moldova şi Agenţia Elveţiană pentru Dezvoltare şi Cooperare cu privire la Programul „Valorificarea potenţialului migraţiei în Republica Moldova”, faza a II-a
7. Pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere privind cooperarea în domeniul educaţiei, învăţămîntului superior şi cercetării ştiinţifice dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Doha la 17 decembrie 2018
8. Pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere cu privire la cooperarea în domeniul sportului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Statului Qatar, semnat la Doha la 17 decembrie 2018
9. Cu privire la organizarea şi desfăşurarea manifestaţiilor consacrate Zilei Memoriei
10. Pentru aprobarea Regulamentului privind modul de delimitare a bunurilor imobile proprietate publică
11. Cu privire la transmiterea şi schimbarea categoriei de destinaţie a unor terenuri în scopul construcţiei drumului R30 Anenii Noi – Căuşeni – Ştefan Vodă – frontiera cu Ucraina, pe segmentul de ocolire a oraşului Căuşeni
12. Cu privire la Consiliul național pentru drepturile omului
13. Cu privire la instituirea sărbătorii profesionale „Ziua administratorului autorizat”
14. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a alocațiilor lunare de stat unor categorii de populație, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 470/2006
15. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
16. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
17. Cu privire la inițierea negocierilor și aprobarea semnării celui de-al şaselea Protocol adiţional între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României la Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind implementarea programului de asistenţă tehnică şi financiară în baza unui ajutor financiar nerambursabil în valoare de 100 milioane de euro acordat de România Republicii Moldova, semnat la Bucureşti la 27 aprilie 2010, astfel cum a fost modificat prin cele cinci Protocoa
18. Cu privire la aprobarea Strategiei naţionale de neproliferare a armelor de distrugere în masă şi de reducere a riscurilor provenite de la ameninţările chimice, biologice, radiologice şi nucleare (CBRN) pentru anii 2019-2028, precum şi a Planului de acţiuni privind implementarea acesteia pentru anii 2019-2026
19. Pentru modificarea punctului 15 din Regulile de înregistrare a navelor maritime în Republica Moldova, aprobate prin Hotărîrea Guvernului nr. 855/2007
20. Cu privire la aprobarea unor modificări ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
21. Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Republicii Turcia privind transportul combinat de mărfuri internațional și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
22. Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Protocolului de implementare a Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Uzbekistan privind readmisia persoanelor aflate în situaţie de şedere ilegală şi acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
23. Cu privire la acordarea de împuterniciri
24. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
25. Cu privire la iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Guvernul Republicii Moldova şi Bank of Communication Со., Ltd. Shandong Provincial Branch privind proiectul „Modernizarea şi construcţia drumului naţional M2, Drumul de centură al mun. Chişinău, sectoarele nr. 2, nr. 3 şi nr. 6”
26. Pentru modificarea anexelor nr.1 și nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.357/2018 cu privire la determinarea dizabilității
27. Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr. 110/2011 cu privire la unele aspecte ce țin de repartizarea profitului net anual al societăților pe acțiuni cu cotă de participare a statului și al întreprinderilor de stat
28. Privind aprobarea Programului de stat pentru delimitarea bunurilor imobile, inclusiv a terenurilor proprietate publică, pentru anii 2019–2023
29. Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr.945/2007 cu privire la măsurile de realizare a Legii nr.121/2007 privind administrarea şi deetatizarea proprietății publice
30. Cu privire la aprobarea obiectivelor, condițiilor parteneriatului public-privat privind crearea Sistemului automatizat de supraveghere a siguranței publice și rutiere în Republica Moldova, a cerințelor generale privind selectarea partenerului privat, precum și la modificarea unei hotărîri de Guvern
31. Privind aprobarea categoriilor de vîrstă ale deponenţilor Băncii de Economii pentru plata sumei indexate în anul 2019
32. Privind redistribuirea unor alocații aprobate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2019 nr.303/2018
33. Cu privire la Instituția publică „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”
34. Cu privire la modificarea Regulamentului cu privire la modul de aplicare a facilităților fiscale şi vamale la importul mijloacelor de transport cu destinație specială, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 474/2016
35. Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în unele hotărîri ale Guvernului
36. Cu privire la transmiterea Casei-muzeu „Alexandru Donici”
37. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
38. Cu privire la aprobarea Metodologiei de calculare a tarifelor la serviciile prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor, precum și a Nomenclatorului serviciilor prestate de Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor și a tarifelor la acestea
39. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la valorificarea terenurilor proprietate publică a statului
40. Pentru abrogarea Hotărîrii Guvernului nr.449/2010 cu privire la crearea Comitetului Național de Stabilitate Financiară
41. Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi a Regulamentului cu privire la organizarea procedurii de implementare a proiectelor de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal
42. Pentru aprobarea Listei instituțiilor potențial beneficiare de investiții, selectate pentru proiectele de renovare şi/sau dotare a instituţiilor de educaţie timpurie şi a Listei instituțiilor potențial beneficiare de investiții, selectate pentru proiectele de renovare/construcţie a blocurilor sanitare în instituţiile de învăţămînt primar, gimnazial şi liceal