În ultimul trimestrul din 2018 populația economic activă a Republicii Moldova (populația ocupată plus șomerii) a constituit 1197,8 mii persoane, dintre care ponderea bărbaților (50,7%) a fost puțin mai înaltă în comparație cu cea a femeilor (49,3%). Potrivit datelor BNS, cei mai mulți moldoveni activează în sectorul agricol - 383,4 mii persoane sau 32,9% din totalul persoanelor ocupate, dintre care 46 la sută o constituie persoanele ocupate cu producerea produselor agricole în exclusivitate pentru consumul propriu.

În activitățile non-agricole au fost ocupate 780,3 mii persoane, în industrie – 12,7%, iar în construcții 4,6%. În repartizarea după forme de proprietate 76,0% din populația ocupată a activat în sectorul privat și 24,0% – în sectorul public. Cei mai mulți sunt angajați ca salariați – 64,5% din total (750,0 mii persoane) pe o perioadă nedeterminată de timp.

Munca nedeclarată în rândul salariaților a constituit 5,7%, cel mai des fiind întâlnită printre bărbați (7,6%) decât femei (4,0%). Iar după domeniile de activitate, atunci, în baza unei înțelegeri verbale, activează cel mai des în agricultură (53,4%), comerț (11,4%) și construcții (7,9%).

Salariu „în plic” primesc 6,2% din salariați, iar cele mai mari ponderi ale acestora se estimează pentru activitățile din agricultură (54,6%), comerț (11,6%), industrie (6,8%) și construcții (6,6%).

Numărul șomerilor, estimat conform definiției Biroului Internaţional al Muncii a fost de 34,2 mii, fiind în descreștere față de nivelul trimestrului IV 2017 (40,3 mii). Şomajul a afectat într-o proporţie mai mare bărbații – 64,2% din total șomeri şi persoanele din mediul urban – 63,2%.4.