Joi, 7 martie, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 20 subiecte incluse pe ordinea de zi. Lista acestora o găsiți mai jos

1. Cu privire la cadre
2. Pentru iniţierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii Irak privind colaborarea economică
3. Cu privire la aprobarea componenței nominale a delegației moldovenești pentru participare la ședința ordinară a Consiliului Economic al CSI (15 martie 2019, or. Moscova, Federația Rusă)
4. Cu privire la aprobarea Regulamentului privind situațiile excepționale pe piața energiei electrice și a Planului de acțiuni pentru situații excepționale pe piața energiei electrice
5. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
6. Privind Cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă în industria extractivă prin lucrări miniere de suprafaţă sau subterane
7. Pentru modificarea unor hotărîri ale Guvernului
8. Cu privire la înființarea monumentului în memoria participanților la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl din UTA Găgăuzia
9. Cu privire la înființarea monumentului în memoria participanților la lucrările de lichidare a consecințelor avariei de la Centrala Atomoelectrică Cernobîl din raionul Dondușeni
10. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la modul de achitare a indemnizației pentru închirierea spațiului locativ funcționarilor publici cu statut special din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.646/2018
11. Cu privire la transmiterea unor bunuri imobile
12. Cu privire la aprobarea Regulamentului Comisiei medicamentelor de uz veterinar
13. Cu privire la aprobarea Cerințelor de calitate pentru lapte și produsele lactate
14. Cu privire la modificarea Regulamentului privind prescrierea medicamentelor compensate pentru tratamentul în condiții de ambulatoriu al persoanelor înregistrate la medicul de familie
15. Pentru modificarea Regulamentului cu privire la promovarea etică a medicamentelor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 944/2018
16. Cu privire la transmiterea unor mijloace de transport
17. Cu privire la aprobarea listei terenurilor proprietate publică a statului din administrarea Agenției Proprietății Publice
18. Pentru modificarea punctului 2 din Hotărîrea Guvernului nr.697/2017 cu privire la organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe şi Integrării Europene
19. Privind modificarea punctului 12 din Hotărîrea Guvernului nr. 1167/2008 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la modul de stabilire şi plată a ajutorului social
20. Privind modul de autentificare în Sistemul informațional automatizat „Asistența medicală primară”