Bursele elevilor și studenților vor fi majorate cu sume între 15 și 60 de lei mai mult. Guvernul a aprobat o decizie care prevede indexarea cu 4,9% a cuantumului burselor.

Astfel, studenții vor primi bruse în valoare de 880 lei, iar pentru elevii din învățământul profesional tehnic postsecundar bursa va constitui până la 690 lei, în dependență de categoria bursei.

Totodată, doctoranzii din anul I vor beneficia de o bursă în valoare de 1155 lei, la fel ca și medicii rezidenţi din anul I. Bursa Republicii va fi 1525 lei, iar bursa Guvernului – 1270 lei.

În acest scop, au fost alocate mijloace financiare în sumă de 12,5 milioane de lei, prevăzute în Legea bugetului de stat pentru anul 2019. Elevilor și studenților li se va acorda un supliment egal cu diferența dintre bursa stabilită conform prezentei hotărâri, calculată pentru perioada de la 1 ianuarie 2019 până la data intrării în vigoare a noilor modificări.