Vineri, 15 martie, are loc o nouă ședință de Guvern prezidată de premierul Pavel Filip. Cabinetul de miniștri urmează să examineze 19 subiecte incluse pe ordinea de zi. Lista acestora o găsiți mai jos

1. Cu privire la cadre
2. Cu privire la modificarea unor hotărîri ale Guvernului
3. Cu privire la aprobarea Regulamentului de activitate a federațiilor sportive naționale
4. Cu privire la rezultatele încorporării în serviciul militar în octombrie 2018–ianuarie 2019 şi încorporarea în serviciul militar în aprilie–iulie 2019
5. Cu privire la modificarea punctului 68 din Regulamentul circulației rutiere, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 357/2009
6. Cu privire la modificarea Regulamentului-cadru al comisiilor teritoriale pentru combaterea traficului de ființe umane, aprobat prin Hotărârii Guvernului nr. 234/2008
7. Cu privire la transmiterea unui bun imobil
8. Pentru aprobarea Regulamentului sanitar privind normativele de emitere a zgomotului și a vibrației la desfăşurarea activităților de comerț interior
9. Cu privire la stabilirea cuantumului de alcool etilic nedenaturat destinat producerii farmaceutice și utilizării în medicină pentru anul 2019
10. Cu privire la aprobarea Conceptului tehnic al Sistemului informațional automatizat „e-Integritate”
11. Cu privire la alocarea mijloacelor financiare
12. Privind aprobarea măsurilor de supraveghere, control şi eradicare a rabiei la vulpi pentru anii 2019-2023
13. Cu privire la indexarea prestaţiilor de asigurări sociale şi a unor prestaţii sociale de stat
14. Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în anexa nr. 3 și nr. 5 la Regulamentul privind modalitatea de calculare a pensiilor și modalitatea de confirmare a stagiului de cotizare pentru stabilirea pensiilor, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr. 165/2017
15. Cu privire la constituirea Comisiei de cercetare prealabilă pentru declararea utilităţii publice de interes naţional a lucrărilor de construcție, amenajare și acces la complexul arenei polivalente de interes naţional
16. Cu privire la modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1552/2002 pentru aprobarea Normelor financiare pentru activitatea sportivă
17. Cu privire la aprobarea modificărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 225/2018 pentru aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naţionale pe anul 2018 şi a Programului de reparaţie periodică a drumurilor publice naţionale (în limitele localităţilor), locale, comunale şi a străzilor
18. Cu privire la inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord privind serviciile aeriene și acordarea împuternicirilor pentru negocierea acestuia
19. Cu privire la transmiterea unui bun imobil şi încheierea unui contract