Biroul Național de Statistică anunță că în anul 2018 Produsul Intern Brut a însumat 190 miliarde de lei, ceea ce constituie o creștere de 4% comparativ cu anul 2017. La creșterea PIB au contribuit aproape toate ramurile economiei.

Contribuții pozitive mai importante au avut comerțul cu ridicata și cu amănuntul; întreținerea și repararea autovehiculelor și a motocicletelor; transportul și depozitarele; activitățile de cazare și alimentație publică (+1,2%), cu o pondere de 21,0% la formarea PIB și o majorare a valorii adăugate brute (VAB) cu 5,7%. De asemenea, construcțiile (+1,1%), cu o pondere mai redusă la formarea PIB (7,9%), dar care au înregistrat o creștere semnificativă a VAB (cu 16,0%).

Totodată, creșterea a fost determinată și de industria extractivă; industria prelucrătoare; producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat; distribuția apei; salubritate, gestionarea deșeurilor, activități de decontaminare (+0,7%), cu o pondere de 15,1% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 4,3%. De asemenea, de agricultură, silvicultură și pescuit (+0,2%), cu o pondere de 10,2% la formarea PIB și o majorare a VAB cu 1,9%.

Banca Mondială a estimat, la începutul anului, că în 2019 economia Republicii Moldova va crește cu 3,8%. Experţii Centrului Analitic Independent Expert-Grup anticipează o creștere de 3,5%, potrivit scenariului pesimist, și 5,2%, potrivit scenariului optimist, în următorii ani.