Primarul satului Viișoara, Edineț și cel al comunei Dobrușa, Șoldănești au încălcat regimul juridic al conflictelor de interese, având în subordine persoane apropiate, se spune într-un comunicat al Autorității Naționale de Integritate.

În primul caz, la 24 iulie 2015, prin decizia Consiliului sătesc soțul dnei Ina Ciubotaru, primara satului Viișoarea, a fost ales în calitate de viceprimar al aceluiași sat. Ulterior, la 16 februarie 2016, Ina Ciubotaru, în funcția de primar al satului, a emis o dispoziție prin care a dispus că pe perioada concediului său de boală, interimatul funcției va fi îndeplinit de către viceprimar, adică de către soțul său.

Conform art. 9, alin. (l), lit. a) din Legea nr. 16/2008 (abrogată) cu privire la conflictul de interese, în vigoare în momentul apariției conflictului de interese, persoana urma să informeze în decurs de 3 zile de la data constatării, în scris, organul ierarhic superior despre interesul, al său ori al persoanelor apropiate, legat de decizia pe care trebuie să o ia în cazul dat.

Dna Ina Ciubotaru nu a făcut acest lucru și a ales să semneze dispoziția respectivă, fapt prin care a încălcat prevederile legii.

Într-o situație asemănătoare a fost și primarul comunei Dobrușa, Victor Grosu, al cărui caz a căzut sub incidența Legii nr. 133/2016 privind declararea averii și intereselor personale. Primarul nu a informat, nu a soluționat și a admis consumarea conflictelor de interese de fiecare dată când a semnat și a emis 5 acte ce vizează persoana apropiată – soția, inclusiv încheierea contractului individual de muncă, conform căreia aceasta a devenit director al creșei-grădiniță, subordonate primăriei.

După rămânerea definitivă a actului de constatare emis în privința primarului comunei Dobrușa, Autoritatea Națională de Integritate va sesiza organele competente în vederea încetării mandatului de primar al dlui Victor Grosu.

De menționat că ambele acte de constatare emise în privința subiecților controlului sunt pasibile de a fi atacate în instanța de contencios administrativ.

În cadrul controlului, subiecții a fost informați despre declanșarea procedurii de control, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază, în exercitarea dreptului la apărare.

Actele de constatare vor fi publicate pe pagina oficială web a Autorității după rămânerea definitivă, cu respectarea legislației privind datele cu caracter personal.