Exportatorii de mărfuri nu vor mai trebui să prezinte o garanție financiară pentru a beneficia de scutiri la introducerea temporară a utilajelor și instrumentelor necesare producerii mărfurilor destinate exportului. Un proiect de hotărâre în acest sens a fost aprobat în ședința de astăzi a Guvernului.

„Odată cu excluderea acestei condiții, antreprenorii vor putea să investească acești bani în procurarea unor noi echipamente și în extinderea liniei de producere a mărfurilor destinate exportului. În acest context, noua facilitate va contribui la promovarea exportului/reexportului, crearea unor noi locuri de muncă, dezvoltarea sectorului în care activează întreprinderea, precum și a economiei, per ansamblu”, informează Serviciul Vamal.

Actualmente, costul unei garanții financiare poate fi de până la 35% din valoarea totală a utilajului plasat în regim de admitere temporară. Prin urmare, în cazul unor echipamente de producere evaluate, de exemplu, la o sută de mii de euro și cu taxa vamală de 15%, antreprenorul trebuie să achite 35 de mii de euro pentru garanția financiară.