Potenţialul tehnologic al dispozitivelor medicale din cadrul instituţiilor medico-sanitare publice este depăşit moral şi fizic, cu deficienţe majore şi determină calitatea actului medical se spune într-un raport al Avocatului Poporului. Potrivit acestuia, multe echipamente din secțiile de diagnosticare și secțiile chirurgicale sunt cu grad de uzură depășit și fără de verificare metrologică.

Astfel, unele dispozitive aflate în dotarea instituţiilor medicale au o durată de exploatare de până la 40 de ani (normele internaţionale fiind până la 10 ani). Din numărul total de aparate Roentgen raportate de instituții la momentul evaluării (34 aparate), 65% au o uzură de la 75 la 100%, ceea ce indică un risc de prejudiciu pentru pacienți și personalul care lucrează cu aceste dispozitive.

Gradul de dotare a unităților de primire urgentă (UPU) de tip III și reanimare și terapie intensivă (RTI) ale instituțiilor cu UPU tip III la nivel național constituie în medie 67%, ceea ce nu corespunde normativelor aprobate. Circa o treime din instituțiile spitalicești raportează deficit de unele echipamente necesare, obligatorii conform standardului de dotare a UPU.

Se constată un număr insuficient de echipamente necesare în stările de urgență pentru viață. Majoritatea instituțiilor (80%) raportează un număr insuficient de monitoare pentru monitorizarea parametrilor vitali, care nu acoperă numărul de paturi în secția RTI din instituție. Dacă numărul monitoarelor pare a fi suficient, acestea au un grad înalt de uzură și nu corespund necesităților unui act medical calitativ. Unele instituții raportează acoperire de 50 sau chiar 45%, ceea ce înseamnă că, practic, fiecare al doilea pat cu pacient în stare gravă, care necesită monitorizare, nu este dotat cu astfel de sistem.

În Raport se mai spune că multe echipamente medicale nu au pașapoarte tehnice, ceea ce face imposibilă monitorizarea lucrului acestora. Din cauză că nu sunt suficiente mijloace alocate pentru asigurarea verificării echipamentelor medicale, pentru întreţinerea şi repararea dispozitivelor medicale din dotare (atât capacităţi de personal, cât şi dispozitive adecvate de testare şi calibrare) există riscuri pentru siguranța pacienților.

Se atestă o lipsă acută a specialiştilor în domeniul ingineriei biomedicale privind întreținerea, verificarea şi utilizarea dispozitivelor medicale.

Lipsesc criteriile de selectare a instituţiilor, care necesită modernizare, reieşind din priorităţile sectorului sănătăţii. Calitatea serviciilor medicale obţinute în rezultatul unei astfel de situaţii, în consecinţă, generează probleme legate de evoluţia maladiilor și stabilirea tratamentului optim și în timp util.

În Raport se mai constată faptul că sistemul de sănătate nu dispune de un document strategic în domeniul managementului dispozitivelor medicale, de reglementări tehnice, standarde minime de dotare a instituţiilor medico-sanitare de diferit nivel, dar nici de capacităţi instituţionale şi funcţionale suficiente pentru implementarea integrală a Legii cu privire la dispozitivele medicale nr. 102 din 09.06.2017. În Raport, Avocatul Poporului face mai multe recomandări pentru ameliorarea stării de lucruri.

Starea atestată privind calitatea echipamentelor și dispozitivelor medicale, gradul de asigurarea cu acestea a instituțiilor medicale, dar și cu specialiști în domeniul ingineriei biomedicale demonstrează faptul că Oficiul Avocatului Poporului a dedus corect acest segment drept o verigă slabă în sistemul de sănătate, a spus la evenimentul de prezentare a Raportului Ombudsmanul, Mihail Cotorobai.

Mihail Cotorobai și-a exprimat speranța că Ministerul Sănătății și alte instituții de resort vor face uz de constatările Ombudsmanului pentru a identifica soluții pentru problemele sistemice stabilite, lacunele organizaționale existente la moment la nivel instituțional și legate de managementul echipamentelor și dispozitivelor medicale în instituțiile spitalicești.