Autoritatea Națională de Integritate informează că de la începutul anului în sistemul „e-Integritate” au fost înregistrate 57.972 declarații anuale de avere și interese personale depuse. Cifră care este cu aproximativ 2400 de declarații mai multe decât în anul precedent, când au fost depuse 55. 539 declarații.

În același timp, numărul celor ce nu au depus declarația de avere și interese personale în termen se estimează la 1100 de persoane.

Potrivit ANI, a crescut și numărul persoanelor responsabile de registrul electronic din cadrul entităților publice – de la 1798 la 1983. Acestea au obligația de a introduce fiecare subiect al declarării în sistem, iar ca urmare, la ora actuală în sistemul „e-Integritate” sunt înregistrați 54.215 subiecți ai declarării ( activi sau suspendați).

Precizăm că acest sistem informațional a fost lansat la începutul anului 2018, iar sarcinile sale nu se limitează doar la completarea, depunerea şi semnarea în formă electronică a declarațiilor de avere şi interese personale de către subiecții declarării.

Acesta mai încorporează: Registrul electronic al subiecților declarării averii şi intereselor personale; Registrul Aleatoriu de distribuire a sesizărilor; Registrul persoanelor responsabile din entitățile publice; Registrul persoanelor cu interdicția de a ocupa funcții publice, precum și portalul public de căutare a declarațiilor de avere și interese personale.