Doar patru zile au mai rămas pentru ca doritorii să-și înscrie candidaturile la concursul privind achiziționarea lucrărilor de reparație a străzilor secundare, a trotuarelor și a curților de blocuri din Capitală, inițiat de către Î.M. Regia „Exdrupo”. 

Astfel, suma totală prevăzută pentru volumul de lucrări enunțate este de 25,1 mil. lei, iar mijloace financiare în acest scop au fost planificate în bugetul municipal pe anul 2019.

Anunțul de intenție privind achiziția lucrărilor de reparație a drumurilor și căilor de acces în curțile de blocuri este publicat pe platforma electronică „achiziții.md”.

Ofertele pentru concurs pot fi depuse până la data de 18 aprilie 2019, ora 13:00, și respectiv 19 aprilie 2019, ora 12:00, prin sistemul de achiziții electronice „achiziții.md”.