Deputatul român Constantin Codreanu a lansat o petiție online prin care cere dublarea numărului de membri a Comisiei pentru Cetățenie din cadrul Autorității Naționale pentru Cetățenie (ANC). Deputatul și-a propus să adune 10 mii de semnături în susținerea cererii și să prezinte petiția la finalul aceste sesiuni parlamentare sau imediat ce va atinge ținta de 10.000 de semnături viitorului Ministru al Justiției în subordinea căruia se află ANC, precum și Ministrului Finanțelor Publice de la care vom solicita fondurile necesare pentru a transpune în realitate această solicitare. Textul petiției poate fi citit mai jos:

„Noi, subsemnații, vă solicităm să transpuneți în practică prevederile Ordonanței de Urgență nr. 65/2017 pentru modificarea și completarea Legii cetățeniei române nr. 21/1991 care stabilește că „[…] întrucât, în considerarea volumului fluctuant al cererilor de cetățenie adresate Autorității Naționale pentru Cetățenie de la înființare și până în prezent (în anul 2010 – 96.695, în 2011 – 102.719, în 2012 – 89.033, în 2013 – 53.181, în 2014 – 21.987, în 2015 – 81.531, iar în 2016 – 115.217), pentru a crea posibilitatea adaptării periodice corespunzătoare a numărului membrilor Comisiei pentru cetățenie prin raportare la volumul activității curente, astfel încât aceste fluctuații să nu afecteze ritmul de soluționare a cererilor, este necesar ca, în funcție de resursele umane disponibile, numărul membrilor Comisiei pentru cetățenie, care își desfășoară activitatea în limita cvorumului minimal de cel puțin 3 membri, să poată fi mărit corespunzător, de o manieră facilă și flexibilă, prin ordin al ministrului justiției, aspect de natură a contribui la îmbunătățirea serviciului public, cu repercusiuni favorabile asupra ritmului de soluționare a cererilor de acordare și redobândire a cetățeniei române”.

Solicităm dublarea în regim de urgență a numărului membrilor Comisiei pentru cetățenie în vederea analizării și soluționării cu celeritate a zecilor de mii de dosare depuse de persoane și urmași ale acestora care nu au renunțat niciodată la statutul de cetățeni români și cărora statul român nu le-a retras niciodată acest statut. Este de neacceptat situația în care întreg procesul de redobândire a cetățeniei române din momentul depunerii dosarului și până în momentul ridicării actului de identitate să dureze aproape sau chiar mai mult de 2 ani.

În situația în care România se confruntă cu un exod substanțial al populației, o astfel de atitudine a autorităților responsabile de acest demers de „încetățenire” a foștilor cetățeni români și a urmașilor acestora poate fi catalogată ca sabotare a interesului național.

Solicităm implicarea directă a Premierului României în această problemă, așa cum s-a întâmplat și în dosarul „minorilor non-cetățeni”, soluționat prin Ordonanța de Urgență menționată mai sus, dată de Guvernul României pe 21 septembrie 2017. Așteptăm cât mai curând un ordin al Ministrului Justiției în acest sens, care trebuie să identifice resurse umane inclusiv din afara ANC dacă este cazul și îi solicităm Ministrului Finanțelor Publice să identifice, la următoarea rectificare bugetară, fondurile necesare care să fie alocate pentru a dubla numărul membrilor Comisiei pentru Cetățenie din cadrul ANC.”

Doritorii de a o semnat o pot face AICI.