Ministerul Afacerilor Interne intenționează să reorganizeze Serviciul Tehnologii Informaţionale. Potrivit proiectului propus pentru consultări publice, acesta va avea 114 angajați: 84 funcționari publici cu statut special, 17 funcționari publici și 13 persoane care se vor ocupa de deservirea tehnică.

Serviciul Tehnologii Informaţionale al MAI va prelua atribuțiile ce țin de examinarea şi aplicarea sancţiunilor pe cauzele contravenționale pentru încălcarea regulilor de circulație rutieră, constatate prin sistemele de monitorizare ale MAI.

Vedeți mai jos ce atribuții va mai avea noua instituție care va fi creată de MAI:

1. Va gestiona resursele informaţionale ce conţin date despre infracţiuni, cauze penale, contravenţii şi persoanele care au săvârșit aceste infracţiuni sau contravenții.

2. Va gestiona Registrul dactiloscopic și procesele aferente înregistrării dactiloscopice de sta.

3. Va pregăti rapoarte statistice naționale la compartimentul infracțional..

4. Va presta servicii publice în domeniul afacerilor interne persoanelor fizice, persoanelor juridice şi altor state conform nomenclatorului aprobat de Guvern şi a acordurilor naţionale/internaţionale încheiate.

5. Va asigura cooperarea cu furnizorii externi ai serviciilor legate de tehnologia informaţiei şi comunicaţiilor pentru MAI.

6. Va fi responsabil de instalarea și deservirea tehnicii de calcul și activitățile conexe cu eliberarea încheierilor tehnice pentru structurile  organizaţionale din sfera de competenţă a MAI.

7. Va asigura schimbul de date din cadrul MAI cu organizațiile internaționale conform acordurilor/tratatelor internaționale.

8. Va asigura realizarea schimbului informaţional între sistemele MAI cu alte autorităţi publice.

9. Va gestiona arhiva centrală a MAI.

10. Va realiza măsuri de evaluare şi management a riscurilor cibernetice ale instituţiei, sporind nivelul de protecţie a sistemelor, hardware şi software ale MAI.