Pierderile anuale aduse Republicii Moldova de pe urma actelor de corupţie se cifrează în intervalul 8%-13% din Produsul Intern Brut sau de circa 11,8-17,7 miliarde lei pentru anul 2016. Aceste sume depășesc toate cheltuielile din 2016 pentru toţi pensionarii și pentru indemnizaţiile de asistenţă socială, afirmă Expert-Grup într-un comentariu. Acesta prezintă o analiză sumară a costurilor de corupţie în Republica Moldova având la bază meta analizele disponibile.

Corupţia este un „Robin Bad”, care ia de la cei mulţi pentru sine și grupul său. Corupţia poate fi definită ca un proces prin care are loc o redistribuire injustă a bogăţiei și beneficiilor publice/comune actuale și viitoare în favoarea unor indivizi sau grupuri de indivizi. Cu alte cuvinte, corupţii câștigă de pe urma actelor de corupţie doar datorită faptului că cei mulţi pierd.

Pierderile totale ale Republicii Moldova de pe urma corupţiei pot fi estimate între 8% – 13% din PIB. Evaluarea pierderilor de pe urma corupţiei este destul de dificilă și la moment nu există date concludente la acest capitol, nici la nivel mondial și nici local. Totodată există mai multe estimări cu ajutorul cărora se poate arăta cel puţin amploarea pierderilor de pe urma acestui fenomen. Estimările costurilor de corupţie variază în funcţie de metodologiile aplicate, însă toate converg în concluzia că corupţia este o barieră în dezvoltarea economică.

Volumul mitei plătite este mai mare decât cheltuielile anuale pentru toate drumurile ţării. Conform cercetării sociologice efectuate de TI – Moldova, în 2014 au fost plătite peste 1,27 miliarde de lei sau peste 1,1% din PIB sub formă de mită, din care 899 milioane de către gospodăriile casnice și 387 milioane de către business.

În fiecare an pierderile din corupţie la executarea bugetului public sunt echivalente cu jumătate din toate pensiile plătite anual. O altă sursă majoră de corupţie este efectuarea cheltuielilor bugetare. Valoarea cheltuielilor bugetare din Bugetul Public Naţional (BPN) în 2016 a constituit 48,5 miliarde lei din care cheltuieli cu bunuri si servicii de 18,4 miliarde, de personal 8,9 miliarde și cheltuieli sociale de circa 15,9 miliarde. Costul de corupţie în achiziţiile publice este de circa 20%-30%, în timp ce nivelul pierderilor aferente cheltuielilor cu retribuirea muncii și plăţilor sociale sunt mai puţin studiate.

Valoarea patrimoniului încredinţat în gestiunea clasei politice și de birocraţi este cu mult peste 150 miliarde lei anual. Totodată, în Republica Moldova este foarte răspândită corupţia în procesul de gestiune a întreprinderilor publice, darea în locaţiune a imobilelor, privatizare, crearea parteneriatelor publice private, etc. Doar valoarea bunurilor imobile și activelor financiare înregistrate în registrul patrimoniului public (bunuri imobile și mobile, părţile sociale în întreprinderi) constituie circa 80 miliarde lei (bilanţul patrimoniului public la sfârșitul anului 2016).

Pierderile de pe urma corupţiei sunt cu mult mai mari decât beneficiile obţinute de către părţile actului de corupţie. Este important de menţionat că pagubele de pe urma corupţiei nu sunt doar cele directe și imediate, adică doar cele sesizabile la momentul producerii actului de corupţie. Acestea au un efect multidimensional și care se propagă mult timp după momentul săvârșirii infracţiunii de corupţie. Costurile totale de corupţie depășesc cu mult beneficiile sumare obţinute de către beneficiarii actului de corupţie, reprezentând o pierdere netă pentru societate.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!