Asociația Promo-LEX solicită Comisiei Electorale Centrale să renunțe la modificările cadrului normativ ce vor complica substanțial procesul de acreditare a observatorilor naționali, dar în mod special a celor internaționali. Solicitarea vine după ce la 27 aprilie 2018, CEC a prezentat spre consultare publică proiectul hotărârii „Pentru modificarea și completarea punctului 7 din Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 332 din 24 octombrie 2006”. Promo-LEX consideră inutile, irelevante și abuzive completările propuse la punctul 9 din Regulament.

Asociația Promo-LEX consideră completările propuse la pct. 9 din Regulament, de rând cu introducerea unei Anexe noi și completarea celei existente, ca fiind inutile, irelevante și abuzive pentru activitatea observatorilor, care par a avea misiunea de creare a unor obstacole artificiale și îngreunare a acreditării observatorilor naționali, dar îndeosebi internaționali.

Obligarea potențialilor observatori să semneze personal în lista depusă spre acreditare este o inițiativă inutilă, prin care se creează obstacole normative artificiale

Potrivit CEC, persoana a cărei acreditare se solicită, va semna personal în listă, pentru faptul că acceptă prelucrarea datelor sale cu caracter personal. Promo-LEX atenționează că potrivit legislației, consimțământul subiectului datelor cu caracter personal nu este cerut în cazurile în care prelucrarea este necesară pentru executarea sarcinilor de interes public sau care rezultă din exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este învestit operatorul sau terțul căruia sunt oferite date.

Or în cazul acreditării observatorilor, sunt prezente ambele circumstanțe ce oferă dreptul operatorului de a nu solicita semnătura personală în listă, privind acceptarea prelucrării datelor cu caracter personal. În opinia Promo-LEX, monitorizarea alegerilor este o sarcină de interes public, iar de cealaltă parte, doar CEC și organele electorale inferioare sunt autorități publice care au prerogativa legală de a acredita observatori, atribuție acordată în temeiul art. 68 din Codul electoral.

Completările operate vor birocratiza și tergiversa substanțial procesul de acreditare a observatorilor naționali, dar și internațional

Atenționăm, că sarcina nou propusă poate fi practic irealizabilă pentru misiunile internaționale de monitorizare a alegerilor. Spre exemplu, pentru monitorizarea alegerilor prezidențiale, CEC a acreditat peste 560 observatori internaționali din partea a peste 50 actori internaționali. Specificăm că problema devine una extrem de gravă pentru asociațiile obștești și concurenții electorali care vor acredita un număr mare de observatori. Amintim că în cazul Asociației Promo-LEX, la alegerile prezidențiale din 2016 au fost acreditați peste 2 500 observatori naționali.

Constrângerea de către CEC a asociațiilor obștești și concurenților electorali de a indica domiciliul persoanelor înaintate spre acreditare este total irelevantă, ba chiar abuzivă

Asociația Promo-LEX subliniază că domiciliul observatorului nu are absolut nici o relevanță în exercitarea drepturilor sale legate de monitorizare a alegerilor. Amintim că nici normele Codului electoral, nici cele ale Regulamentului privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora nu limitează activitatea observatorilor prin cerințe cu privire la domiciliu, reședință sau, dimpotrivă, lipsa acestora. Prin intenția de introducere a acestei cerințe CEC, în mod discreționar și artificial, propune noi criterii ce ar putea îngrădi libera activitate a observatorilor în viitoarele scrutine.

Completările propuse de CEC contravin spiritului standardelor Comisiei de la Veneția în domeniul monitorizării alegerilor

Asociația Promo-LEX amintește că, potrivit Codului bunelor practici în materie electorală, observatorilor naționali, cât și celor internaționali trebuie să li se ofere cea mai mare posibilitate de participare la monitorizarea alegerilor. Mai mult, observarea alegerilor joacă un rol important, deoarece asigură evidența organizării și desfășurării adecvate sau inadecvate a procesului electoral.

CEC recidivează în intențiile sale de a complica procedura de acreditare a observatorilor

Amintim, că în august 2016 Comisia a ținut cont de recomandările Promo-LEX și nu a operat modificări în Regulamentul său. Or, pare cel puțin straniu, că în preajma alegerilor parlamentare organizate în baza unui nou sistem electoral, CEC revine asupra propunerilor sale, care au fost deja respinse o dată.

Din punctul de vedere a Asociației, deciziile adoptate de către CEC privitor la birocratizarea și îngreunarea acreditării observatorilor vor fi în continuare un indicator al atitudinii autorității electorale cu privire la activitatea observatorilor.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!