Proiectele planurilor şi programelor elaborate de autorităţi ar putea fi supuse evaluării strategice de mediu. Parlamentul a votat, în ședința de astăzi, modificări și completări ale unor acte legislative în acest sens, în I lectură. Potrivit proiectului, evaluarea strategică de mediu se efectuează pentru proiectele planurilor şi programelor elaborate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în domeniile agricultură, silvicultură, piscicultură, energetică, industrie, transport, gestionarea deşeurilor, gestionarea resurselor acvatice, comunicaţii electronice, turism, folosinţa funciară, planificarea urbană şi rurală, amenajarea teritoriului. Aceasta se va face la etapa de elaborare a documentelor, în vederea evaluării posibilelor efecte asupra mediului de la activităţile planificate.

Autoritatea centrală pentru resurse naturale şi mediu sau, după caz, subdiviziunea sa teritorială examinează proiectele planurilor şi programelor supuse evaluării strategice de mediu şi în baza raportului de evaluare strategică, prezentat de iniţiator, ia decizia privind eliberarea sau refuzul de eliberare a avizului de mediu asupra acestora.

Organul central al administraţiei publice în domeniul mediului sau, după caz, subdiviziunea sa teritorială realizează evaluarea strategică de mediu şi promovează participarea activă a societăţii civile la elaborarea documentelor de politici naţionale în domeniul apelor uzate.

De asemenea, în procesul de elaborare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului, responsabilii pentru elaborarea acesteia vor realiza procedura de evaluare strategică de mediu prealabilă, în cadrul căreia organul central de mediu al administraţiei publice se va expune asupra necesităţii realizării evaluării strategice de mediu.

Potrivit autorilor, scopul modificărilor este asigurarea integrării în legislaţia naţională a reglementărilor ce ţin de aplicarea procedurii de evaluare strategică de mediu în procesul de elaborare şi aprobare/adoptare a planurilor şi programelor cu posibil impact semnificativ asupra mediului, inclusiv asupra sănătăţii populaţiei.

Proiectul urmează a fi votat în lectură finală.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!