Rapoartele financiare ale municipiului Orhei, încheiate la 31 decembrie 2017, nu prezintă o imagine corectă și fidelă în conformitate cu cadrul de raportare financiară aplicabil se spune în raportul de audit al Curții de Conturi.

Potrivit autorii raportului, primăria Orhei a admis, în perioada anilor 2015 – 2017, executarea și raportarea financiară a unor drepturi salariale nespecifice personalului din unitățile bugetare și nereglementate legal prin actele normative de domeniu, în sumă de 0,31 mil. lei (anul 2015 – 0,10 mil. lei, anul 2016 – 0,11 mil. lei, anul 2017 – 0,10 mil. lei). De asemenea, în perioada anilor 2015 – 2017, s-a admis acordarea neconformă conducătorilor instituțiilor de învățământ extrașcolar a sporului pentru grad didactic, concomitent, de la salariul corespunzător funcției de conducere și de la norma didactică deținută, în sumă de 0,09 mil. lei (anul 2015 – 0,02 mil. lei, anul 2016 – 0,03 mil. lei, anul 2017 – 0,04 mil. lei).

De asemenea, la acordarea ajutoarelor bănești APL nu a efectuat și nu a documentat aprecierea și constatarea sigură, în fiecare caz, a faptului că, persoana fizică se află într-o situație materială grea sau în condiții social vulnerabile și nu aplică criteriile de calificare a situațiilor de dificultate socială, reglementate prin lege, care se referă la risc social, ancheta socială, bunăstare a familiei și venitul lunar minim garantat.

Prin procedurile de audit selective s-a constatat că, în anul 2017 și în anul 2016, din 360 și, respectiv, 219 beneficiari de ajutor bănesc testați, 49 și, respectiv 47 beneficiari (suma ajutorului bănesc a câte 0,03 mil. lei) au deținut bunuri imobile considerabile, fapt ce nu justifică acordarea din fondul de rezervă a bugetului local a ajutoarelor financiare pentru persoanele aflate în situație materială grea sau de vulnerabilitate socială. Pe lângă aceasta, unii beneficiari, la momentul solicitării ajutorului bănesc, au avut înstrăinate imobilele în baza contractelor civile de înstrăinare cu condiția întreținerii pe viață – 1 caz în anul 2017 și 7 cazuri în anul 2016”, se spune în raport.

Totodată, auditul a constatat că, la alimentația copiilor în grădinițe, APL nu a aplicat corect prevederile cadrului normativ, prin care sunt stabilite limitele normelor financiare de cheltuieli și a admis în anul 2017, în raport cu transferurile primite de la bugetul de stat și cu cheltuielile efective, încasarea suplimentară a taxei părințești pentru întreținere la grădiniță în sumă totală de 0,30 mil. lei. Astfel, pe parcursul anului 2017, APL nu a asigurat respectarea normei în vigoare pentru alimentația copiilor în instituțiile de învățământ preșcolar (21 lei/zi), ea fiind diminuată și variind de la 16 lei/zi până la 20 de lei/zi pentru un copil. Printre neregulile depistate se mai numără:

– nerecunoașterea și necontabilizarea valorii infrastructurii tehnico-edilitare aferente sistemului public de alimentare cu apă și de canalizare cu valoarea de 116,52 milioane lei;
– nerecunoașterea, neevaluarea și necontabilizarea terenurilor cu suprafața de 929,93 ha, estimate de audit în valoare de circa 716,57 milioane lei;
– diminuarea valorii terenurilor înregistrate cu suma de 0,69 mil. lei, determinată de excluderea nejustificată din evidența contabilă a două terenuri cu suprafața de 0,54 ha, date în gestiune economică întreprinderii municipale;
– diminuarea valorii mijloacelor fixe cu suma de 0,25 mil. lei, determinată de nerecunoașterea și necontabilizarea a 7 apartamente neprivatizate;
– supraevaluarea valorii clădirilor, ca efect a neexcluderii din evidența contabilă, conform prevederilor normative, a valorii fondului de locuințe total privatizat din 10 blocuri locative cu valoarea de 30,77 mil. lei.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!