Termenul limită de depunere a actelor pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă în vederea susținerii candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova în circumscripțiile uninominale este până la data de patru ianuarie 2019, anunță Comisia Electorală Centrală.

În conformitate cu prevederile cadrului legal, pentru înregistrarea grupului de inițiativă, candidatul la funcția de deputat în Parlament va depune personal, cel târziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor, la consiliul electoral de circumscripție respectiv următoarele acte:

1. demersul (cererea de înregistrare) în formă scrisă;
2. procesul-verbal al ședinței adunării cetățenilor/organului competent al solicitanților colectivi privind constituirea grupului de inițiativă și susținerea/desemnarea candidatului la funcția de deputat în Parlament;
3. lista membrilor grupului de inițiativă;
4. copia de pe actul de identitate al candidatului, cu fişa de însoţire în cazul buletinului de identitate seria A (ambele părţi – recto şi verso);
5. decizia privind desemnarea persoanei responsabile de finanțele activității grupului de inițiativă (trezorierul), după caz;
6. statutul şi certificatul de înregistrare, în copie autentificată prin ștampila partidului politic;
7. în cazul blocurilor electorale, copia hotărîrii Comisiei Electorale Centrale de înregistrare a acestora.

Astfel, în termen de trei zile de la recepționarea actelor enumerate mai sus, consiliul electoral de circumscripție electorală uninominală va verifica corectitudinea acestora şi va decide asupra înregistrării sau refuzului înregistrării grupului de inițiativă.

Până la data de 31 decembrie 2018 au fost înregistrate 157 de grupuri de inițiativă, depuse 62 de cereri de înregistrare a candidatului la funcția de deputat și înregistrați 12 concurenți electorali.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!