O expoziție de excepție cu lucrări din ceramică, semnate de artistul Nicolae Coțofan, va fi inaugurată mâine, la Muzeul Național de Artă al Moldovei. Expoziția este dedicată împlinirii a 80 de ani de la nașterea artistului. 

În cadrul expoziţiei vor fi prezentate lucrări din colecția artistului, cât și lucrări din patrimoniul Muzeului Naţional de Artă al Moldovei.

Evenimentul de inaugurare a expoziției va avea loc mâine, 12 septembrie, iar lucrările vor putea fi admirate de către vizitatorii muzeului până pe 13 octombrie, 2019.

Nicolae Coţofan s-a născut la 21 octombrie 1939 în comuna Ordășei, județul Orhei. În perioada 1957-1962 îşi face studiile la Colegiul Republican de Arte Plastice Al. Plămădeală din Chișinău. Debutează în 1964 cu lucrări realizate în ceramică. Devine membru titular al Uniunii Artiştilor Plastici, începând cu anul 1967. Deţine funcţia de vicepreședinte al UAP din Moldova și președinte al Fondului Plastic al UAP din Moldova în perioada 1972-1987.

Începând cu 1964 participă la numeroase expoziții naționale, expoziții ambulante în fosta URSS, precum și în Algeria, Belgia, Belarus, Bulgaria, Cehoslovacia, Cipru, Federația Rusă, Danemarca, Estonia, Franța, Germania, Japonia, Iugoslavia, Kazahstan, Lituania, Mongolia, Olanda, Polonia, România, Ucraina, Ungaria, Iugoslavia.

Printre premiile şi distincţiile obţinute de artist pot fi menţionate Medalia Gloria Muncii (1981), Ordinul de Onoare (1986), Medalia Meritul Civic (1996), Titlul onorific Maestru în Arte (2001), Premiul Moisei Gamburd, Ministerul Culturii al RM (2003), Premiul UAP din Moldova pentru merite deosebite în dezvoltarea artelor decorative (1999, 2003, 2005, 2011, 2016, 2018), Diploma de Onoare, acordată de Ministerul Culturii al Republicii Moldova (2013), Diploma de merit în cadrul Bienalei Internaționale de Artă Decorativă, Chișinău (2018).

Lucrările ceramistului fac parte din colecţiile Muzeului Naţional de Artă al Moldovei, Muzeului Naţional de Istorie a Moldovei, ale multiplelor muzee din ţară şi de peste hotare şi ale instituţiilor de Stat din Republica Moldova. Artistul are lucrări în colecţii private din: Anglia, Bulgaria, Federația Rusă, Germania, Italia, Norvegia, România, SUA, Turcia.

Creația plasticianului Nicolae Coțofan oglindește eminent importante aspirații ale unei întregi generații de artiști decoratori din Republica Moldova care, cu începere din deceniul al șaptelea al secolului al XX-lea, și-au propus să dezvolte la un nou nivel estetic artele decorative profesioniste de la noi. Pe parcursul diverselor etape ale creației, operând în mod original cu forma, proporţiile, configuraţia profilului şi decorul, artistul Nicolae Coțofan, realizează lucrări în care proporţiile amplificate ale ulcioarelor, vazelor, farfuriilor și platourilor decorative, contribuie la generarea unor expresii artistice inedite cu conotaţii semantice ample. Ca regulă, vasele create de către plastician, graţie modalităţilor de tratare a formei produsului, întruchipează, transferuri elocvente ale unor produse de formă utilitară în categoria obiectelor artistice de menire exponistică ce generează pronunţate conotaţii simbolice. Un rol important în metamorfozele plastice realizate de către plastician pe parcursul etapelor de creație, îl joacă tendinţele acestuia de a da un nou şi original suflu formei tradiţionale de vas prin deplasarea înălţimii punctelor de reper a liniei maxime a diametrului corpului.

În creația lui Nicolae Coțofan acest procedeu artistic, contribuie la atingerea unor devieri a umărului pieselor pe înălţime şi la crearea unui profil dinamic original al acestora (cazul multiplelor piese sub formă de Burlui). Decorul, la rândul lui, fiind închegat în registre mărginite liniar, adesea este constituit din alternanţe ritmice ale unor forme ovoidale asemănătoare unor frunze stilizate și exprimâ artistic aparenţe ale lumii vegetale ordonate într-o structură organic integră cu forma vasului.

Creația ultimului deceniu al secolului al XX-lea și primele decenii ale secolului al XXI-lea este semnificativă prin soluționarea mai multor aspecte tematice și tehnologice în care, plasticianul Nicolae Coțofan, apropiindu-se de o vârstă onorabilă, rămâne receptiv la schimbările de paradigmă stilistică ce se petrec în artele decorative contemporane. Multiplele burluie decorative de proporții sporite, platouri și farfurii decorative cu un décor și gamă cromatică rafinată, create de către artist în perioada respectivă, elucidează desăvârșita măiestrie a plasticianului de operare cu materialele și de creare a unor opere estetic și semantic valoroase. În această ordine de idei se înscriu cu prisosință și așa lucrări ca Farfurie decorativă (2017), Farfurie decorativă (2018), în care artistul valorifică expresiile dinamice ale decorului constituit din complexe ritmuri optice generate de motivele geometrice sau combinările acestora cu motivele vegetale ce au un valoros impact semnificativ asupra imaginii, iar mai multe platouri decorative create între anii 2013-2016, pun în evidență expresii artistice generate de conexiunile dintre diverse materiale și tehnologii mixte de zămislire a operei ceramice.

Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!