Aleșii locali ai Consiliului Municipal Chișinău (CMC), s-au întrunit marți, 11 august, în ședință. Consilierii au examinat 27 de subiecte, printre care expunerea la licitație a mai multor terenuri și aprobarea conceptului de modernizare a Pieței Centrale și revizuirea Planului Urbanistic Zonal Centru din 2010.

S-a examinat primul subiect pe ordinea de zi – eliberarea din funcție a șefului Regia Autosalubritate – Eugeniu Axentev, în urma gestionării incendiului de la gunoiștea Țânțăreni. Detalii aici.

Se votează ca bază eliberarea din funcție a șefului Regia Autosalubritate Eugeniu Axentev. Propunerea este votată cu 45 de voturi. Cu 24 voturi, proiectul de decizie nr.1 de pe Ordinea de zi cu privire la demiterea lui Eugeniu Axentev a fost aprobat în întregime.

Boris Gîlcă raportează că timp de trei săptămâni, la rând, în municipii sunt înregistrate mai mult de jumătate de cazuri din țară, incluzând regiunea separatistă. De asemenea, se observă o creștere a numărului de cazuri asimptomatice.

Este supus examinării al doilea subiect pe ordinea de zi – Aprobarea conceptului de modernizare a Î.M. „Piața Centrală”. Prin acest proiect se aprobă conceptul realizat de Grupul de lucru creat de Consiliu în mai 2020 și se însărcinează Piața Centrală să achiziționeze prin licitație proiectarea lucrărilor în sumă de 3 000 000 lei. Executarea lucrărilor de proiectare trebuie realizată în 4 luni de la selectarea proiectantului.

Este supus votului proiectul de decizie nr. 3, cu privire la aprobarea conceptului de modernizare a pieței centrale. Cu 43 de voturi proiectul de decizie este aprobat.

Este analizat proiectul de pe ordinea de zi cu nr. 5. Proiectul este supus votului și aprobat cu 45 de voturi. Detalii aici.

Este analizat proiectul de decizie nr. 10 de pe OZ, cu privire la acceptarea unei donații din partea organizații Soros Moldova.

Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului cu privire la organizarea și funcționarea  Serviciului social Centrul de reabilitare pentru copii cu dizabilități „Casa Speranței”, a statului de personal și a structurii acestuia.

Modificarea denumirii Centrului de plasament pentru copii și aprobarea în redacție nouă a Regulamentului de  organizare și funcționare a Centrului de plasament pentru copii separați de părinți „Lumina” și statului de personal

Crearea serviciului social „Locuință socială asistată” de către A.O. „New Hope Moldova”

Serviciul este inițiat și va fi gestionat de asociația obștească „New Hope Moldova”, care va oferi suport copiilor și tinerilor din familii social vulnerabile, care au ieșit din sistemul de îngrijire a altor centre și instituții de tip rezidențial. Acestora li se va oferi cazare temporară și vor fi asistați să se integreze în societate și piața muncii.

Aprobarea, într-o nouă redacție, a Regulamentului de organizare și funcționare a Direcției generale asistență socială și sănătate a Consiliului municipal Chișinău, statul de personal și organigramei

Acceptarea donației din partea Fundației Soros-Moldova

Fundația a oferit primăriei o donație de 15 000 dolari pentru crearea bibliotecii online www.educatieonline.md.

Revocarea unor decizii a Consiliului municipal Chișinău

Este analizat proiectul de decizie nr. 12, cu privire la aprobarea regulamentului despre aprovizionarea cu apă a mun. Chișinău. Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare din municipiul Chișinău

Autorizarea comercializării automobilului VAZ 21102   

Revizuirea Planului urbanistic zonal Centru elaborat de IMP „Chișinăuproiect”

Se propune revizuirea Planului urbanistic zonal realizat în 2010. Prin planul revizuit, dacă va fi aprobat ulterior de CMC, se vor reglementa construcțiile în zona centru a orașului, inclusiv în Nucleul Istoric. În procesul de revizuire, conform planului de acțiuni atașat, Direcția planifică organizarea unei serii de ședințe publice pentru formularea unei viziuni integrate privind centrul istoric.

La ședința de pe 4 august urma să se examineze un proiect, inițiat de fracțiunea PAS, privind instituirea moratoriului pentru eliberarea autorizațiilor în construcții în Nucleul Istoric. Proiectul a fost retras de pe ordinea de zi, la propunerea consilierii Aliona Mandatii (DA), din motiv că urma să fie examinat acest proiect, propus și pregătit de executiv.

Informație cu privire la reparația căilor de acces la instituțiile de învățământ primar și secundar

Informație cu privire la executarea deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 3/5 din 20.02.2020 „Îmbunătățirea serviciului managementului deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău pentru anul 2020”

Formarea și adjudecarea la licitație funciară Subiectul conține 23 proiecte de decizie care prevăd expunerea la licitație pentru locațiune sau vânzare-cumpărare mai multor terenuri.

Privatizarea terenului Subiectul conține 4 proiecte de decizie care prevăd privatizarea unor obiecte private, nelocative și comerciale de pe bd. Ștefan cel Mare și Sfânt (0,0086 ha la prețul 60478 lei), bd. Iuri Gagarin 12 (0,0222 ha la prețul de 46457 lei), bd. Dacia 16/2 (0,0444 ha la prețul 69696 lei), str. Uzinelor 14/1 (0,013 ha la prețul de 20403 lei).

Formarea unui teren al domeniului public pentru amenajarea drumului de acces (de uz comun) din str. Mihai Viteazul 

Proiectul prevede amenajarea unui drum public de 0,0335 ha pe str. Mihai Viteazul prin alipirea a două terenuri și transferarea acestora din bunuri private în bunuri publice. Drumul va fi amenajat de StarNet Digital City din propriile resurse.

Pe unul dintre terenuri este în prezent amenajată ilegal o stație PECO a companiei LUKOIL-Moldova. Proiectul de decizie însărcinează Direcția arhitectură cu evacuarea forțată a acesteia.

Transmiterea în proprietate privată a loturilor de pământ (10 proiecte)

Executarea hotărârii de judecată irevocabilă și operarea unor modificări în configurația lotului de pământ cu numărul cadastral 0100309127 din str. Uzinelor, 203, proprietate privată a Societății cu răspundere limitată „CONSOR & COM”

Executarea hotărârii instanței de judecată

Transmiterea investițiilor efectuate în cadrul lucrărilor de amenajare a străzii Eugen Doga. Compania „Efes Vitanta Moldova Brewery” a amenajat, în baza unui acord de sponsorizare din 2013, strada Pietonală „Eugen Doga”. Prin acest proiect Consiliului i se propune să ia act de finalizarea lucrărilor (în valoare de 2 411 089,88 lei) și aprobă trecerea la balanța primăriei a lucrărilor de reamenajare și instalațiilor aferente.

Prelungirea relațiilor contractuale de comodat a unor încăperi din str. 31 August 1989, lit. V (subsol, parter), Asociației Obștești ,,Centrul de Caritate pentru Refugiați”. Încăperea se oferă în folosință pentru încă 10 ani.

Aprobarea în calitate de obiect pentru parteneriat public-privat al proiectului privind reamenajarea și exploatarea terenului sportiv al Liceului Teoretic ,,Mircea cel Bătrân” din str. Sarmizegetusa, 39 Proiectul prevede reabilitarea terenului sportiv al liceului prin implicarea agenților economici. Selectarea agentului economic va fi realizată de o comisie constituită din reprezentanții executivului (inclusiv pretorul sectorului Botanica), directorul liceului, reprezentantul Agenției Proprietate Publică și 4 consilieri.

Implementarea proiectelor restante în cadrul Programului Buget Civil, din edițiile 2017-2018, aprobate spre finanțare

Aprobarea, în redacție nouă, a Regulamentului privind Bugetul Civil în municipiul Chișinău

Aprobarea măsurilor în vederea asigurării sortării deșeurilor menajere solide în municipiul Chișinău. Se propune concesionarea serviciului de sortare a deșeurilor, pe un termen de 5 ani, unui agent economic privat. Direcția locativ-comunală și amenajare va stabili criteriile tehnice și indicatorii de performanță printr-un caiet de sarcini până pe 15 septembrie 2020. În baza acestui caiet, care trebuie aprobat în Consiliu, se va desfășura achiziția publică pentru contractarea serviciilor de sortare.

 

Subiectele incluse pe ordinea de zi:

 

 

Pentru a fi la curent cu cele mai importante știri te așteptăm pe Telegram. Pentru reportaje video și emisiuni ne găsești pe Youtube, pentru fotografii și stories vino pe Instagram, iar pe Tik Tok îți oferim o doză de amuzament


Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!