Ministerul Finanțelor anunță concurs repetat pentru ocuparea a cinci funcții vacante prin concurs. Vedeți mai jos lista posturilor vacante, cerințele înaintate către candidați și termenul de depunere a dosarului. 

Lista posturilor vacante

– Consultant principal al Secției cooperare sectorială din cadrul Direcției asistență externă;
– Consultant superior al Serviciului monitorizare și evaluare din cadrul Direcției asistență externă;
– Consultant principal al Secției reglementarea sectorului financiar din cadrul Direcției politici financiare;
– Consultant principal al Secției datorie externă și recreditare cadrul Direcției datorii publice;
– Consultant principal al Direcției analiză, monitorizare și evaluare a politicilor;

La o funcţie publică vacantă poate candida persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • dispune de capacitatea deplină de exerciţiu;
 • nu a împlinit vîrsta necesară obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă;
 • în ultimii 5 ani, nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare;
 • nu are antecedente penale nestinse pentru infracţiuni săvîrşite cu intenţie;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie;
 • cunoaşte limba de stat;
 • îndeplineşte cerinţele specifice pentru ocuparea funcţiei;
 • informaţii suplimentare (poate fi descărcat aici).

Persoanele interesate urmează să depună personal/prin poştă/prin e-mail dosarul de concurs, care conţine:

 • formularul de participare (poate fi descărcat aici);
 • copia buletinului de identitate;
 • copia diplomei de studii şi a suplimentului la diplomă (candidaţii care deţin acte de studii eliberate de instituţiile de învăţămînt acreditate în ţara de provenienţă urmează să prezinte Certificatul de recunoaştere şi echivalare, act eliberat de către Ministerul Educației);
 • copia certificatelor de absolvire a cursurilor de perfecţionare profesională şi/sau de specializare;
 • copia carnetului de muncă;
 • documentele de evidenţă militară – pentru recruţi şi rezervişti;
 • cazierul judiciar (cazierul judiciar poate fi înlocuit cu declaraţia pe proprie răspundere care poate fi descărcat aici);
 • acordul cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal (poate fi descărcat aici).

Termenul de depunere a documentelor pentru participare la concurs –  01 septembrie 2020, ora 16:00.

Adresa poştală: mun. Chişinău, str. C. Tănase, nr. 7, biroul nr. 103 și biroul nr. 114;

Pentru informații suplimentare apelați persoanele :

Moisei Aliona, Șef adjunct Direcție management instituțional, șef Secție resurse umane, telefon de contact: (022) 26 27 55, e-mail: aliona.moisei@mf.gov.md

Aparatu Natalia, consultant principal al Secţiei resurse umane, telefon de contact: (022) 26 27 78, e-mail: natalia.aparatu@mf.gov.md.

NOTĂ: Copiile documentelor nominalizate pot fi autentificate de notar sau prezentate împreună cu documentele originale pentru verificarea veridicității acestora. În cazul în care dosarul de concurs se depune prin poştă sau e-mail, această prevedere se aplică până la data desfășurării probei scrise a concursului, sub sancțiunea respingerii dosarului de concurs.

 

Pentru a fi la curent cu cele mai importante știri te așteptăm pe Telegram. Pentru reportaje video și emisiuni ne găsești pe Youtube, pentru fotografii și stories vino pe Instagram, iar pe Tik Tok îți oferim o doză de amuzament


Suntem liberi și scriem pentru tine. Tu meriți! O facem cu pasiune, dedicație și onestitate. Iar pentru a continua, avem nevoie de ajutorul tău!

Susține redacția TV8.md cu o donație pe contul nostru de PayPal sau Patreon.

Îți mulțumim!