În primul semestru al anului 2017, numărul petițiilor recepționate de către Cancelaria de Stat a atins cifra 2060, cu 7,4% mai mult față de perioada similară a anului 2016. Din numărul total de petiții, 2007 sunt executate, 53 - în curs de examinare.

Totodată, în această perioadă a sporit şi numărul de petiții electronice: de la 206 în anul 2016, la 228 în semestrul I al anului 2017, dar şi a celor parvenite prin intermediul reţelelor de socializare. Numărul cetățenilor primiți în audiență se află în scădere, de la 267 la 186.

Analiza datelor denotă că cea mai mare pondere de petiții au vizat domeniile de competenţă a ministerelor şi a altor autorități administrative centrale -1341 petiții, autorităților administrației publice locale – 302, Cancelaria de Stat – 557 petiții.

Problematica abordată pe domenii: educaţia (339 petiţii), remunerarea muncii (313 petiţii), activitatea organelor de drept (226 petiţii), acordarea ajutorului material (186 petiţii), stabilirea pensiei (135 petiţii).