Automobilele utilate cu sistem de alimentare cu gaze sunt interzise în mai multe locuri publice, potrivit unui proiect de hotărâre a Guvernului, publicat astăzi în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Potrivit documentului, unitățile de transport alimentate cu gaze nu vor avea voie să staționeze în parcările subterane ale clădirilor locative multietajate, clădirilor de menire social-culturală și în cele cu destinație publică și administrativă. Totodată, va fi interzis accesul și staționarea acestora în parcările subterane de tip închis.

Necesitatea limitării accesului/staționării a fost susținută și argumentată și de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale. Argumentul primordial este că această decizie asigură protecția clădirilor.

Potrivit inițiatorilor proiectului, mai mulţi agenţi economici nu respectă regulile de securitate și nu instalează în parcajele subterane detectoarele de gaze, sisteme de alarmă, de ventilare, de stingere automată a incendiului, inclusiv a semnelor de interzicere, iar în prezent nu se respectă în totalitate nici cerințele privind reutilarea automobilelor pentru consum de gaze lichefiate sau gaze comprimate, existând un pericol major pentru securitatea exploatării parcajelor subterane, implicit a clădirilor în care sunt încorporate.

Parcarea mașinilor utilate cu sistem de alimentare cu gaz în parcările subterane este interzisă în mai multe țări.