Ministerul Educației a creat o comisie pentru examinarea itemilor testului la fizică, pentru că acesta a fost foarte mult mediatizat, iar profesorii, elevii și părinții au semnalat mai multe greșeli în conținutul testului. Astăzi, în cadrul ședinței Parlamentului, Liliana Pogolșa a menționat că s-a constatat că itemii 7 și 9 de la profilul real, și itemul 8 - profil uman, au fost formulați greșit.

Potrivit viceministrei, acești itemi au fost denaturați, ceea ce a condus la depunctarea elevilor: „Cauza este preluarea unor exerciții din surse în limba rusă și traducerea mot-a-mot în română, de unde au venit și unele inexactități. Matricea de specificații la fizică nu corespunde curriculei la fizică, iar itemii nu au fost selectați proporțional domeniilor de conținut și domeniilor cognitive. Faptul că răspunsurile unor elevi au coincis cu răspunsurile din baremul de notare, ne obligă să ne documentăm suplimentar pentru a elucida corect problema”.

Directorul Agenției Naționale pentru Curriculum și Evaluare a prezentat anterior două avize în care, aprecierea itemilor 7,8 și 9 este pozitivă. Astfel, a fost solicitat ca două persoane notorii în domeniu să examineze încă o dată testul al fizică. Testul a fost evaluat de către directorul Institutului de Fizică Aplicată din cadrul Academiei de Științe a Educației, doctor habilitat și de către vice președintele Academiei de Științe, academician și fizician. Concluziile celor doi sunt următoarele:

Itemul 7  – „Din datele indicate în acest item se poate de calculat valoarea forței de tensiune, dar nu și valoarea tensiunii mecanice. Confuzia este de natură terminologică. De menționat că în varianta rusă, această neclaritate lipsește, fapt ce sugerează că e vorba de o traducere nereușită”.

Itemul 9 „Formularea problemei în cauză este nereușită, abordată simplist, cu insuficiență de date, iar ca rezultat s-au creat incertitudini”.

Itemul 8„Formularea problemei este incompletă, cu insuficiență de date. Datele indicate permit estimarea forței medii de rezistență în condițiile neglijării variației energiei potențiale a pilonului și pierderilor de energie în ciocnire, dar aceste condiții nu au fost stipulate”.

Lilia Pogolșa a menționat că urmează ca în cadrul Ministerului Educației să se ia o decizie despre ce se va întâmpla în continuare cu aceste teste care nu au fost evaluate corect, astfel încât s-ar putea ca testele să fie reevaluarea, însă doar la itemii menționați mai sus.