Pe lângă imobile și tehnică de calcul, Banca de Economii a scos în vânzare și 11 vinuri de colecție, bunuri gajate de către lichidatorul „Alsvit-Vin” SRL, aflat în procedura falimentului.

Comercializarea vinurilor se va face prin negocieri directe. Informații suplimentare la tel: 069175664.