Condițiile de locuit reprezintă un indice important al bunăstării populației, acestea oferind persoanei satisfacerea necesităților de ordin biologic, psihologic, social și familial. Biroul Național de Statistică a publicat un raport cu privire la aspectele nivelului de trai în Republica Moldova, iar în anumite cazuri datele nu sunt dintre cele mai satisfăcătoare.

Dotarea locuinței cu principalele comodități reflectă gradul de confort al fondului locativ. Astfel, cea mai mare parte a gospodăriilor din mediul urban beneficiază de un șir de utilități în interiorul locuinței (rețele de apă caldă, încălzire, gaze din rețea, grup sanitar, canalizare, etc.), ceea ce nu este specific mediului rural.

Astfel, dacă în mediul urban 84.7% dintre unitățile de locuit sunt dotate cu grup sanitar în interiorul locuinței, doar 14% din gospodăriile rurale au WC-uri în interiorul casei.

În mediul urban, 94,4% din gospodării au acces la instalațiile de alimentare cu apă, 78,2% dispun de grup sanitar în interiorul locuinței, 90,5% au instalație de canalizare și 82,7% dispun de baie sau duș. În cazul gospodăriilor din mediul rural doar 61,9% dispun de instalații de alimentație cu apă, 44,3% au instalație de canalizare și 32.6 % au baie sau duș.

Sursa. Biroul Național de Statistică