Trei ONG-uri au înaintat un apel public de atenționare a comitetelor părintești adresat ministerului Educației, Direcțiilor Generale Educație, Tineret și Sport și Centrul Național Anticorupție. Autorii apelului susțin că observă o diversificare a tipurilor de taxe informale și majorarea sistematică a cuantumului acestora, apariția unor noi taxe, precum și salarizarea ilegală a unor angajați (paznici, deriticători, bucătari, personal didactic și chiar directori) din taxele impuse părinților, colectate prin constrângere și intimidare, în unele cazuri, precum și, hărțuirea elevilor și părinților. Din aceste considerente au decis să atenționeze părinții și autoritățile în privința ilegalităților comise în domeniul educației.

Astfel, luând în considerație amploarea fenomenelor menționate, asociațiile obștești Părinți solidari, CReDO, CNA Studențesc și semnatarii, au decis să atenționeze părinții și autoritățile în privința următoarelor:

Ilegalității acțiunilor comitetelor părintești, care țin de colectările ilegale a taxelor fixe informale. Solicităm informarea regulată a părinților și cadrelor didactice de către autoritățile de profil, în privința ilegalității colectării taxelor informale în structură financiară piramidală și atenționarea referitor la sancțiunile de care sunt pasibile;

Apel la respectarea cadrului legal și principiului de aderare benevola în activitatea asociațiilor obștești a părinților, întru susținerea dezvoltării instituțiilor de învățămînt, sesizarea oportunităților de autofinanțare, precum desemnarea a 2 %;

Apel la parteneriat și integritate întru construirea unui sistem educațional liber de corupție, inclusiv cu scopul instituirii asociațiilor părintești locale, regionale și nationale, în perspectivă;

Apel către personalul didactic la resprectarea prevederilor Codului Educației, Codului de Etică al cadrului didactic, neadmiterea implicării în procesul de colectare a taxelor informale și evitarea intimidărilor, hărțuirilor și constrîngerilor de achitare a taxelor informale sau aderare la asociațiile obștești ale părinților.
Apel către părinții responsabili, grupurile de inițiativă și asociațiile obștești la prezentarea, cât și solicitarea de informații pe lângă organizații și experți specializați, inclusiv prin intermediul colaborării cu scopul de a întocmi rapoarte alternative și dezvolta parteneriate;

La denunțarea cazurilor de corupție în sistemul de educație pe canalul informal al societății civile și cele oficiale existente:
Contactele: parintisolidari@gmail.com, pagina Facebook – Parinti Solidari în calitate de linie fierbinte temporară
Linia fierbinte existentă CNA: 0 800 55555, on-line www.cna.md

Ala Revenco, reprezentanta AO Părinți solidari, consideră că este necesară o transparentizare a resurselor publice alocate, precum și din alte surse către instituțiile de învățămînt și publicarea raporturilor trimestriale privind faptele de coruptie sesizate și sancţiunile disciplinare aplicate la nivelul sectorului educaţional legate de fapte de corupţie, precum și întocmirea propriilor rapoarte, alternative celor oficiale, pentru atragerea atenției la nivel național și internațional asupra fenomenului endemic de corupție. Dna Revenco îndeamnă la solidaritate și colaborare în acest sens.

Olga Bîtcă, reprezentanta AO CReDO, solicită autorităților reacționarea adecvată, conform unei practici uniforme la plângerile părinților și solicită instituirea Consiliilor de Etică ale instituțiilor care ar examina pe intern astfel de plângeri, ale organelor colegiale de supraveghere a gestiunii resurselor alocate și colectate legal, precum și autorităților de resort, finisarea elaborării și votării legii privind protecția avertizărilor de integritate și instituirii unui canal oficial de avertizare, cu opțiunea reală de protecție a anonimității și recepționării plângerilor și prelucrării informațiilor parvenite.

Sanda Sandu, reprezentanta CNA Studențesc, consideră necesară consolidarea transparenței în procesul utilizării fondurilor extrabugetare de către instituțiile de învățământ, eficientizarea rolului reprezentanților părinților și elevilor în prevenirea și lupta contra corupției sistemice din mediul educațional. Solicităm crearea unei platforme deschise de colaborare dintre societatea civilă de profil, instituțiile statului și cele educaționale cu scopul de a genera discuții și dezbateri privind integritatea și transparența sistemului educațional din RM și de a crea un set de mecanisme efective care urmează a fi aplicate de către stakeholders.

În concluzie, semnatarii solicită tuturor factorilor de decizie luarea măsurilor reale și efective de prevenire și luptă împotriva corupției și asigurarea unui sistem educațional integru și transparent.