Potrivit datelor Biroului Național de Statistică un număr de 526,2 mii persoane din Moldova, cu vârsta de 15 ani și mai mult, participă sau planifică să participe pe piața forței de muncă din alte țări. Acest număr reprezintă 31,5 la sută din numărul total de persoane inactive cu vârsta de 15 ani și mai mult.

Populația inactivă de 15 ani și peste a constituit 1667,9 mii persoane, sau 55,9% din totalul populației de aceeași categorie de vârstă în semestrul II din 2017.

De asemenea, un număr de 211,4 mii persoane se află în țară nu doresc să lucreze în Moldova deoarece deja au un loc de muncă (permanent sau sezonier) peste hotare sau planifică să lucreze peste hotare.

Biroul Național de Statistică a estimat numărul șomerilor a fost de 45,7 mii, fiind în scădere față de nivelul trimestrului II 2016 (55,0 mii). Șomajul a afectat într-o proporție mai mare bărbații –56,0% din total șomeri și persoanele din mediul urban – 63,6%.

Rata şomajului la nivel de ţară a înregistrat valoarea de 3,5%, la bărbaţi a fost de 3,8% iar la femei – de 3,2%. Disparităţi semnificative au fost înregistrate între medii: 5,0% în urban, față de 2,3% în rural. În rândul tinerilor (15-24 ani) rata șomajului a constituit 10,1%. În categoria de vârstă 15-29 ani acest indicator a avut valoarea de 6,2%.

Biroul Național de Statistică informează că în trimestrul II al anului 2017 populația economic activă (persoanele ocupate și șomerii) a Moldovei a constituit 1316,0 mii persoane, fiind în descreștere cu 3,4% față de perioada similară a anului trecut.