Conform informaţiei Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-iunie 2017, numărul infracţiunilor înregistrate a constituit 5 328 cazuri şi s-a micşorat cu 1 868 cazuri, în comparaţie cu ianuarie-iunie 2016. Infracţiunile comise pe teritoriul municipiului Chişinău constituie 31,8% din numărul total de infracţiuni săvârşite pe teritoriul ţării. Numărul infracţiunilor înregistrate la 10 mii locuitori a constituit 64,9 infracţiuni.

Cele mai răspândite infracţiuni contra patrimoniului rămân a fi furturile, în ianuarie-iunie 2017 au fost înregistrate 1 893 cazuri, ponderea acestora în total infracţiuni înregistrate fiind de 35,5%.

Din numărul total de 5 328 infracţiuni înregistrate, 1 267 constituie infracţiuni grave. În luna iunie anul curent pe teritoriul raionului au fost înregistrate 899 infracţiuni.

Conform datelor Serviciului Protecţiei Civile şi Situaţiilor Excepţionale ale Ministerului Afacerilor Interne, în ianuarie-iunie 2017 pe teritoriul municipiului Chişinău s-au înregistrat 162 incendii, care au determinat pierderi în sumă de 7,3 mil. lei. Ca urmare a acestor incendii au decedat 7 persoane, iar 8 persoane au fost traumatizate. Numărul incendiilor comparativ cu ianuarie-iunie 2016 s-a majorat cu 10,2%.