În cea mai mare parte, structura cheltuielilor de consum ale gospodăriilor este influențată de nivelul veniturilor disponibile. Potrivit Biroului Național de Statistică, în 2016, cheltuielile de consum medii lunare pe o persoană au însumat 2116,8 lei. Cu un nivel mai mare a cheltuielilor se evidențiază mediul urban în care acestea au înregistrat, în mediu pe lună, valoarea de 2544,7 lei pe o persoană, iar în mediul rural – 1789,2 lei pe o persoană.

Cea mai mare parte a cheltuielilor a fost destinată acoperirii necesarului de consum alimentar (42,6%), după care urmează cheltuielile pentru întreținerea locuinței (17,8%), îmbrăcăminte și încălțăminte (10,5%). Celelalte cheltuieli au avut drept destinație îngrijirea medicală și sănătate (6,4%), transport (4,7%), comunicații (4,7%), dotarea locuinței (4,0%) etc.

Potrivit datelor statistice, moldovenii cheltuie 1.5% din bani pentru băuturi alcoolice și tutun, ceea ce este de două ori mai mult decât suma pe care aceștia o altă pentru învățământ – 0.7%.

Foto: statistica.md

Structura cheltuielilor de consum este determinată și de mediul de reședință al gospodăriei. Astfel, în timp ce gospodăriile din mediul rural își orientează cea mai mare parte a cheltuielilor spre produsele alimentare (45,4%), în mediul urban ponderea pentru aceste cheltuieli este de 40,1%, fiind posibilă efectuarea unor cheltuieli adiționale pentru diverse mărfuri nealimentare și servicii.

Cele mai mici cheltuieli sunt înregistrate în cazul gospodăriilor de fermieri, angajați în sectorul agrar și pensionari. Totodată, aceste gospodării alocă și cel mai mult pentru consumul alimentar (circa 47% din total cheltuieli de consum), pe când gospodăriile de întreprinzători și angajați în sectorul non-agrar alocă circa 38% din cheltuielile lunare.

Cheltuielile de consum ale gospodăriei sunt puternic influențate și de mărimea acesteia, în deosebi în cazul gospodăriilor numeroase. Dacă în gospodăriile cu o singură persoană cheltuielile medii lunare pe o persoană constituie 2705,9 lei, atunci pentru cele care au în componența sa 5 și mai multe persoane, cheltuielile sunt de 1,8 ori mai mici (1523,9 lei). Aceeași tendință este înregistrată și în funcție de numărul de copii în gospodărie: o gospodărie cu numai un copil în întreținere cheltuie în medie pe o persoană de 1,6 ori mai mult decât o gospodărie cu 3 și mai mulți copii.