Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului (MADRM) este în proces de elaborare a cadrului legislativ pentru punere în aplicare a mecanismului responsabilității extinse a producătorului privind deșeurile. Astfel, agenții economici, care plasează pe piața internă produse care cad sub incidența principiului REP, vor fi obligați să-și onoreze responsabilitatea fată de protecția mediului în legătură cu activitatea pe care o realizează și din care au profit.

În acest scop, legea prevede că producătorii/distribuitorii vizați vor înființa sisteme individuale sau colective de colectare și returnare a acestor deşeuri de produse prin intermediul centrelor comerciale şi punctelor de colectare a deșeurilor municipale. Implementarea principiului REP va avea drept rezultat minimalizarea efectelor economice negative generate de poluare asupra resurselor mediului în procesul de producere, facilitarea reciclării prin perfecționarea design-ului produsului și dezvoltarea industriei de reciclare.

Sub incidența principiului REP cad: DEEE-urile (deșeurile de echipamente electrice și electronice), ambalajele, baterii și acumulatori, vehicule scoase din uz, uleiuri uzate, iar pentru fiecare tip de deșeuri se elaborează cadrul legal secundar

Noile reglementări vor contribui la creșterea ratei de reciclare și diminuarea depozitării produselor reciclabile în amestec cu alte tipuri de deșeuri la depozitele de deșeuri municipale. Fiind o experiență nouă pentru statul nostru, aceste reglementări vor servi drept instrument pentru implicarea producătorilor și distribuitorilor de produse în procesul de colectare, tratare, valorificare și reciclare a deșeurilor la etapa de post consum.

Legea nr.209 din 29.07.2016 privind deșeurile va intra în vigoare la data de 23.12.2017.