Reprezentanții PAS Youth au susținut astăzi o conferință de presă privind problema schemelor de corupție la acordarea locurilor în căminele studențești. Aceștia afirmă că mai mulți studenți au sesizat PAS Youth în legătură cu mita care le este cerută pentru a obține un loc în cămin.

Potrivit unui comunicat PAS Youth din sesizările recepționate, rezultă că mita pentru a obține un loc în cămin în Chișinău pornește de la 150 EUR, în funcție de cel care primește mita. Dacă mita se oferă direct persoanei responsabile de luarea deciziei, taxa este de 150 EUR, dacă se oferă prin intermediari, și anume prin intermediul secretarei, mita constituie 200 de euro, iar prin intermediul unei terțe persoane – 250 EUR. De asemenea, taxele pot varia în funcție de cămin, de starea camerei, de numărul de persoanelor care pot fi cazate etc.

Prin urmare reprezentații aripei de tineret a PAS cred că această situație s-a creat din cauza că există anumite carențe la nivelul cadrului normativ:

1. Criteriile în baza cărora se oferă camerele nu sunt clar descrise în regulamentele universităților și nu exclud intervenția factorului uman.

Criteriile de repartizare stipulate formal în Hotărârea de Guvern din 2007 nu sunt clar detaliate în regulamentele universităților de repartizare a locurilor în cămine, regulamente care adesea nici nu sunt făcute publice.

2. Nu toate locurile din cămine sunt scoase la concurs, iar studentul nu poate verifica real câte locuri mai sunt libere.

Această carență duce la faptul că până și studenții cu media foarte bună rămân adesea fără loc în cămin pe motiv că locuri nu mai sunt. La „achitarea” mitei de 200 EUR, brusc locuri se găsesc. Această tactică de a forța studenții să ofere mită este posibilă anume din cauza posibilității universităților de a crea o criză artificială de locuri.

Din aceste considerente PAS a venit cu câte solicitări către autorități:

1) Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, dar și CNA să se autosesizeze și să investigheze procesul de acordare a locurilor în cămine. Respectiv, cei implicați în ilegalități și abuzuri urmează a fi pedepsiți potrivit legii.
2) Guvernului Republicii Moldova să completeze regulamentul-cadru privind funcţionarea căminelor din subordinea instituţiilor de învăţământ de stat cu următoarele prevederi:

a) obligarea universităților de a implementa un sistem de puncte în evaluarea fiecărei cereri care să permită calcularea unui punctaj total pentru fiecare student;
b) obligarea universităților să facă publică pe site-ul instituției lista integrală a celor care au solicitat cămin cu punctajul acumulat de către fiecare;
c) obligarea universităților de a publica informația referitoare la numărul de locuri disponibile în cămine.
Urmare a operării acestor modificări, se va reduce considerabil nivelul corupției la acordarea locurilor în cămine. În vederea promovării acestor amendamente, PAS va depune și în scris un demers către Guvernul Republicii Moldova.