S-au finisat lucrările de construcție a sistemului de canalizare în satul Roșu. Acum se pregătește transmiterea proiectului către Primăria satului Roșu, care, ulterior, va transmite rețeau de canalizare nou construită în gestiunea SA „Apă-Canal" Cahul.

Grație implementării acestui proiect au fost construiți 22,48 km de rețea de canalizare, dintre care 15,09 km de rețea gravitațională în interiorul satului Roșu și 7,39 km de rețea sub presiune, care va transporta apa uzată de la stațiile de pompare spre stația de tratare și epurare a apelor uzate din orașul Cahul. De asemenea, au fost construite 4 stații de pompare performante (de tip monobloc din material plastic PEID), cu asigurarea căilor de acces, prin reparația a 0,96 km de drum.

Realizarea cu succes a proiectului dat, va asigura accesul la servicii de canalizare a 2154 locuitori ai satului Roșu, a 4 instituții publice, 800 gospodării și 35 agenți economici.

Costul total al proiectului „Construcția sistemului de canalizare în satul Roșu” este de circa 16,04 milioane lei, acesta având drept obiectiv general dezvoltarea infrastructurii de canalizare prin utilizarea unor tehnologii prietenoase mediului.