Datele biroului Național de Statistică arată că transferurile băneşti din afara ţării rămîn a fi o sursă importantă pentru bugetul gospodăriilor. În medie, acestea reprezintă 17,7% din total venituri. Aceleași date constată că populaţia rurală în comparaţie cu cea urbană este dependentă într-o proporţie mai mare de transferurile din afara ţării.

Veniturile populaţiei din mediul urban au fost în medie cu 651,1 lei mai mari comparativ cu veniturile populaţiei din mediul rural. În orașe salariul reprezintă 55% din total venituri, pe când în sate salariile, chiar de sunt cea mai importantă sursă de venit, reprezintă 31,1%.

O importantă sursă de venit pentru sate sunt transferurile bănești, ponderea acestora în venituri fiind de 23,3% faţă de 12,2% în cazul populaţiei din mediul urban.

O altă caracteristică pentru populaţia rurală este o pondere mai mare şi a prestaţiilor sociale, contribuţia acestora fiind de 24,3%, comparativ cu 19,7% în mediul urban.

Biroul Naţional de Statistică informează, că în trimestrul II 2017 veniturile disponibile ale populaţiei au constituit în medie pe o persoană pe lună 2227,6 lei, fiind în creştere cu 9,8% faţă de aceeaşi perioadă a anului 2016.