Peste 2 mln. lei este sancțiunea aplicată pentru trei întreprinderi implicate în trucarea licitației organizate și desfășurate de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor".

Este vorba despre S.C. „Ecosem Grup” S.R.L., S.C. „Irinda Prim” S.R.L. și „Litarcom” S.R.L., care au avut o înțelegere de carte în cadrul licitației privind achiziționarea lucrărilor de reparație a drumului public de acces spre satul Doltu.

Astfel, acțiunile acestora au dus la mimarea concurenței  în cadrul procedurii de licitație și la majorarea artificială a prețurilor cu aproximativ 27 %.

Amenda stabilită urmează să fie achitată în decurs de 60 zile în bugetul de stat. Întreprinderile urmează să achite următoarele amenzi:

– „Ecosem Grup” S.R.L. – 5.032,16 lei,
– „Irinda Prim” S.R.L. – 917.749,97 lei
– „Litarcom” S.R.L. – 1.099.429,01 lei.

Menționăm că, în conformitate cu prevederile legislației în domeniul concurenței sunt interzise, orice acorduri între întreprinderi sau asociaţii de întreprinderi, orice decizii ale asociaţiilor de  întreprinderi şi orice practici concertate  care au ca obiect sau efect împiedicarea, restrîngerea sau denaturarea concurenţei pe piaţa Republicii Moldova sau pe o parte a acesteia.