Salariile de funcție ale angajaților din sectorul bugetar, stabilite în Rețeaua tarifară unică, ar putea fi majorate cu 10 %. Comisia parlamentară protecție socială, sănătate și familie a aprobat, în ședința de astăzi, un proiect în acest sens, cu votul unanim al deputaților prezenți.

Potrivit proiectului, de majorare vor beneficia peste 120 mii de angajați din instituțiile de învățământ, cultură și artă, medico-sanitare și asistență socială, cultură fizică și sport, sfera științei și inovării. De asemenea, se vor majora și salariile militarilor, polițiștilor, angajaților din organele apărării naționale, securității statului și ordinii publice, remunerarea cărora se efectuează în baza Rețelei tarifare unice.

Pentru angajații din domeniul educației majorarea se va efectua de la 1 septembrie curent, iar pentru salariații din alte domenii de activitate – din 1 ianuarie 2018. Costul total al majorărilor constituie circa 337 milioane de lei annual.

Membrii Comisiei vor propune plenului Parlamentului examinarea în două lecture.