Datele Biroului Național de Statistică informează că în prima jumătate a anului 2017 mărimea minimului de existenţă a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1866,3 lei, fiind în creştere faţă de semestrul I 2016 cu 2,9%.

Cea mai mare valoare a minimului de existenţă a fost înregistrat în orașele Chişinău şi Bălţi – 2015,6 lei. În alte orașe acesta este de – 1836,7 lei, iar în sate – 1809,9 lei.

Valoarea maximă a minimului de existenţă revine populaţiei în vârstă aptă de muncă – 1980,9 lei, și, în special, bărbaţilor – 2.140 de lei, comparativ cu 1.800 de lei în cazul femeilor.

Minimul de existenţă pentru copii constituie în medie 1782,1 lei lunar, iar pentru pensionari a constituit 1566,6 lei.

Nivelul maxim de acoperire al minimului de existenţă pentru populaţia aptă de muncă a fost atins de salariaţii din sectorul informații si comunicații – de 6,1 ori, iar cel minim – de salariaţii din agricultură, silvicultură și pescuit și din artă, activităţi de recreere şi de agrement, al căror salarii acoperă minimul de existenţă în proporţie de 1,7 ori.

Veniturile disponibile lunare ale populaţiei în prima jumătate a anului 2017 au constituit, în medie pe o persoană, 2181,1 lei şi au depăşit mărimea medie a minimului de existenţă cu 16,9%.

Salariul mediu lunar pe economie al unui angajat în această perioadă a însumat 5429,9 lei, astfel fiind posibilă acoperirea minimului de existenţă pentru populaţia în vârstă aptă de muncă de 2,7 ori.

Minimul de existență reprezintă mărimea valorică a volumului minim de consum al bunurilor materiale şi a serviciilor pentru satisfacerea necesităţilor principale, menţinerea sănătăţii şi pentru susţinerea viabilităţii omului. Mărimea minimului de existenţă se calculează pentru o persoană pe lună și include trei componente: coşul alimentar, cheltuielile pentru mărfurilor industriale şi pentru achitarea serviciilor prestate populaţiei și mărimea primelor şi a contribuţiilor obligatorii.