Astăzi, cabinetul de miniștri a aprobat candidatura lui Oleg Rotari în funcția de agent guvernamental reprezentant al Moldovei la Curtea Europeană a Drepturilor Omului.

Oleg Rotari are diplome de licență și master în drept, a făcut studii de filologie (germană – engleză). Potrivit CV-ului, el activează de aproape 5 ani ca jurist detașat la CtEDO. În perioada iunie 2008 – noiembrie 2009, Rotari a deținut funcția de consultant în direcția Agent guvernamental a Ministerului Justiției.

Conform legii cu privire la Agentul guvernamental, numirea în funcție va fi adusă la cunoștința Curții Europene a Drepturilor Omului (CtEDO), prin intermediul Reprezentanţei Permanente a Republicii Moldova de pe lângă Consiliul Europei.

Agentul guvernamental reprezintă R. Moldova la Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CtEDO). Totodată, are responsabilități privind asigurarea executării hotărârilor acesteia în cauzele îndreptate împotriva R. Moldova, solicită interpretarea, revizuirea sau rectificarea hotărârilor CtEDO, întreprinde măsuri pentru prevenirea încălcărilor Convenției Europene.