Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi un regulament privind organizarea și desfășurarea activității jocurilor de noroc. Documentul prevede drepturile, obligaţiile organizatorului jocului de noroc și a jucătorului, cerințele față de localul și utilajele de joc, valoarea și formele garanției financiare, condițiile de plată a câștigurilor și alte prevederi legale.

Potrivit documentului la începutul programului de lucru al cazinoului, suma de asigurare a câștigurilor trebuie să constituie echivalentul sumei de 2000 de euro pentru fiecare masă de joc cu cărţi sau zaruri și de 3000 de euro – pentru fiecare ruletă. Sumele vor fi calculate la cursul oficial de schimb valutar al zilei stabilit de
Banca Națională a Moldovei.

De asemenea, regulamentul specifică că câștigul poate fi eliberat numai persoanei care prezintă mijloacele de
joc specifice care atestă câștigul.

Noul regulament interzice participarea la joc a persoanelor declarate incapabile, cu capacitate de exerciţiu limitată și a persoanelor despre imposibilitatea participării cărora la jocurile de noroc au fost primite informații de la autoritatea competentă, de la alte autorități ale administrației publice. Totodată, persoanele care nu au împlinit vârsta de 21 de ani

De asemenea, explică că localul de joc nu poate fi amplasat în clădirile (construcțiile) în care se află instituțiile de învățământ, în clădirile în care se află instituții religioase și de cult, obiecte cu destinație culturală, inclusiv săli artistice, biblioteci, muzee, teatre, galerii de expoziții etc.; clădirile administrației publice locale ș.a.